Adamčíková Ľubica

Doc. RNDr. Ľubica Adamčíková (* 1940) absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na katedre fyzikálnej chémie tejto fakulty sa zaoberá chemickou kinetikou a nelineárnou dynamikou chemických sústav.

Počet článků: 1

Soľno-vodný oscilátor

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 153, 1995/3
Nelineárna dynamika vzbudila záujem vedcov z rôznych disciplín. Študuje sústavy dostatočne vzdialené od termodynamickej rovnováhy, v ktorých...