Aktuální číslo:

2023/9

Téma měsíce:

Vzory

Obálka čísla

Aids a programovaná buněčná smrt

 |  5. 3. 1995
 |  Vesmír 74, 177, 1995/3

Jedním z projevů aidsu je ztráta některých typů buněk, např. CD4+ T-buněk, krvetvorných buněk dřeně nebo mozkových neuronů. Příčinou razantního úbytku těchto buněk je spuštění programu buněčné smrti - apoptózy. Tento jev je velmi výrazný už v době, kdy je virem nakaženo jen asi 0,1 % CD4+ T-buněk (CD4 je povrchová molekula T-lymfocytů, kterou rozeznává virus HIV) a netýká se jen buněk infikovaných. HIV je tedy schopen zajistit indukci apoptózy nejenom u těch CD4+ T-buněk, které sám infikoval, ale i u buněk, do nichž se buď dosud nedostal, anebo se ani dostat nemůže. Jak k tomu dochází? Na základě dosavadních výsledků se nabízejí 2 scénáře indukce apoptózy u neinfikovaných buněk:

  • Na povrchu infikovaných CD4+ T-buněk je prezentován virový protein env. S ním reagují CD4 receptory buněk dosud neinfikovaných, takže dojde k mnohonásobnému propojení (cross-linking) povrchových molekul obou typů buněk. U neinfikovaných buněk jsou tímto propojením aktivovány signální enzymy, které mohou spustit apoptotický program [tyrozinkináza src-rodiny, jež je navázána na cytoplazmatickou část CD4 receptoru, a snad i p34 (cdc2) kináza].
  • T-buňky potřebují ke své aktivaci minimálně dva signály - svůj vlastní a signál od buněk prezentujících antigen, což jsou většinou monocyty nebo makrofágy. Pokud jsou stimulovány v nepřítomnosti těchto buněk, tedy jejich vlastní signál není potvrzen nezávislým zdrojem zvenčí, je u nich indukována buněčná smrt. HIV infikuje i monocyty a s úbytkem monocytů se zvyšuje

pravděpodobnost, že aktivované CD4+ T-buňky nedostanou zvenčí žádný podpůrný signál a budou tedy odsouzeny k smrti. O možném molekulárním mechanizmu takovéto indukce apoptózy je známo velmi málo - snad se jej účastní cysteinové a serinové proteázy, některé transkripční faktory, onkogeny FAS a řada dalších neidentifikovaných proteinů.

Poškození regulace apoptózy může hrát roli v patogenitě řady (nejen) virových onemocnění. Indukce programu buněčné smrti vede ke ztrátě buněk nezbytných k životu (jako u aidsu). Naopak blokování apoptózy způsobuje přežívání poškozených buněk, což může vést k onkogenezi, nebo u aktivně se dělících buněk (T-buňky) k abnormálnímu zvyšování jejich počtu - což také nepochybně směřuje k rakovině. Tyto úvahy nám umožňují nový pohled na řadu patologických projevů mnohých virových nemocí. Mimochodem, je Kaposiho sarkom u nemocných aidsem důsledkem selhávající imunity, nebo souvisí s poškozením regulace apoptózy rakovinných buněk? (podle Trends in cell biology, 1/1995)

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Virologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Zuzana Storchová

Prof. Zuzana Storchová, Ph.D., (*1970) v roce 1989 obsadila 17. až 20. místo biologické olympiády. Vystudovala PřF UK Praha. Po doktorandském studiu u Vladimíra Vondrejse zamířila na dva roky do Curychu, kde se věnovala studiu postreplikativních oprav DNA. Od roku 2001 do roku 2007 pracovala na Dana Farber Cancer Institute/Harvard Medical School v Bostonu na projektu zaměřeném na studium polyploidie v kvasinkách. Od r. 2008 vede pracovní skupinu v Ústavu Maxe Plancka pro biochemii v Martinsriedu u Mnichova. Její skupina studuje vliv abnormálního počtu chromozomů na lidské buňky. V roce 2016 byla jmenována profesorkou molekulární genetiky na Technické univerzitě v Kaiserslauternu.

Doporučujeme

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Nesnesitelná lehkost soutěživého ptáčkaření

Tomáš Grim  |  5. 9. 2023
Velký rok, tedy účast v soutěži o největší počet pozorovaných druhů ptáků v daném roce, se mi v roce 2020 v ČR spíš přihodil – neplánoval jsem ho,...
Diagnóza z kapky krve

Diagnóza z kapky krve uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 9. 2023
Zákeřnou rakovinu slinivky břišní je těžké odhalit, nedává o sobě nijak vědět. Když přijdou příznaky a lékaři stanoví diagnózu, naděje na přežití...
Mikroskopičtí umělci

Mikroskopičtí umělci uzamčeno

Petr Knotek  |  4. 9. 2023
Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...