Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Lenderová Milena

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., (*1947) vystudovala historii a francouzštinu na Filozofické fakultě UK. Působí v Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ve svých odborných pracích se zabývá genderovou problematikou zejména 19. století a dějinami česko-francouzských kulturních vztahů stejného období. Je mj. autorkou knih K hříchu i k modlitbě, Mladá fronta, Praha 1999, a Zdenka Braunerová, Mladá fronta, Praha 2000. V roce 2007 jí Francie udělila Řád akademických palem.

Počet článků: 2

Pomocnice ku porodu, báby pupkořeznéuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 116, 2016/2
Porodní bába, porodní asistentka, ženská sestra. Jaká byla geneze první kvalifikované ženské profese, která vznikla z ženské solidarity? Ženy v...
 

O proměnách elit v českých zemích

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 165, 2002/3
I když slovo „elita“ částečně ztratilo negativní přídech vypěstovaný reálným socializmem, občas se zdá, že si s ním nevíme rady. Tisk užívá pojmy...