Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Kolekce a selekce

 |  1. 3. 2002
 |  Vesmír 81, 177, 2002/3

Tentokrát budeme postupovat jinak. Nejdřív vám nabídnu skupinu patnácti slov, která spolu zdánlivě nesouvisejí. Seřadím je tak, jak jdou po sobě v běžných, abecedně řazených slovnících: dialekt, dialektika, eklektický, ekloga, elegán, elita, idiolekt, intelekt, kolekce, kolektiv, legenda, legie, lekce, lektor, selekce. Chvíli si je budeme jen tak prohlížet, a potom se pokusíme přijít na to, co mají společného.

Záměrně začnu nový odstavec, abychom získali prostor k přemýšlení. Vnímavější z vás si už všimli, že některá slova spolu souvisejí (lektor vede lekci, idiolekt je „dialektem“ jednotlivce). Ať si ale budeme sebevíc lámat hlavu, významovou souvislost pro všechna uvedená slova nenajdeme. Proto na to půjdeme z jiného konce, začneme zkoumat seskupení hlásek. Jediné, co se shoduje ve většině slov, je skupina hlásek lek/leg – a tam, kde není viditelná (elita, ekloga), lze se jí snadno dobrat (viz dále). Což tedy kdybychom zkusili, jestli patnáct slov odlišných významů nemá společnou etymologii? Když si vezmeme k ruce etymologický slovník, zjistíme, že klíčovým slovem (pojítkem) by mohla být latinská slovesa eligere či legere, popř. řecké lego. Eligere znamená vybírat (ex – vy, legere – sbírat, ale i číst, viz římské lectio senatus – předčítání seznamu senátorů, z nějž bylo zřejmé, kdo byl do senátu vybrán a kdo vyloučen). Vybírat („eligovat“) lze hmotně (např. plevel ze záhonu) i nehmotně (mezi možnostmi). V řečtině pak znamenalo lego, popř. eklego nejen vybírám, ale i čtu, mluvím, počítám (volím slova nebo číslice).

Teď zkusme přihlédnout k tomu, co jsme zjistili, a dát to do souvislosti s naším seznamem. Dialektdialektika se vztahují k ř. dialektos od dialégomai – rozmlouvám, projednávám. Dialekt je prostě nářečí a dialektika (víceméně) umění vést rozmluvu. S tím souvisí idiolekt, osobitá mluva jedince (idios – zvláštní, osobní). Podobnost s idiotem sice není náhodná, nicméně lat. idiota je pouze „samorost“, samouk, laik, slabomyslného z něj udělala až angličtina. Ostatně Interdum stultus opportuna loquitur (občas i hlupák vhodně promluví). Naproti tomu intelekt je něco jednoznačně pozitivního – vzácná schopnost vybrat mezi více možnostmi tu pravou (z intellectus – rozum, pochopení).

Co vybraného si obléká elegán, známe z časopisů propagujících módu. Ekloga je výběrem vyprávění z pastýřského života (ř. ekloge od ek-lego – vybírám), určitým výběrem mluvení či psaní se zabývají též lekce, lektorlegenda (plurál od legendum, tj. to, co je ke čtení). Kolekce (collectio) je soubor, sbírka, např. čokoládových vánočních figurek, přičemž vybrány mohou být jak fondány, tak elitní čistá čokoláda. O slovo selekce se postaral především Darwin, a to v souvislosti s výběrem přirozeným (v přírodě, která má přirozenost v názvu). Legie je výběrem (výkvětem) vojenským a elita je výběrem (výkvětem) společenským (převzato z fr. eliére – vybírat, viz článek M. Lenderové, Vesmír 81, 165, 2002/3).

Pražský výběr bylo jedno z nejhorších vín, jaké jsem kdy pila (vybrány patrně byly slivky všech značek). Továrna Elite vyráběla za totality punčošky, které ani výběrem být nemohly, neboť žádná česká žena neměla jiné a o punčoškové selekci tedy nemohlo být ani řeči. Nakonec jsem si nechala kolektiv, byť patří do hnízda s kolekcí. Slovo se rozšířilo z ruštiny a k nám doputovalo po r. 1945. Kolektiv sice může být „vybraný“, podle etymologie však spíš sebraný, posbíraný (collectivus), zkrátka pracovní či zájmová skupina (někdy spíš sebranka než elita). Nebo mnoho jest povolaných, málo vyvolených (Mt 22,14, kralický překlad). Zkrátka ne každý výběr se povede.

Ke stažení

O autorovi

Pavla Loucká

Mgr. Pavla Loucká (*1950) vystudovala obor čeština-jugoslavistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V redakci Vesmíru se zabývá jazykovou úpravou textů a popularizací češtiny. Deset let (1996–2006) psala pro Vesmír jazykové koutky. Je autorkou dvou knih o češtině: „Zahrada ochočených slov“ (Dokořán 2007) a „Dech, duch a duše češtiny“ (Albatros 2008).

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné