Doc. RNDr. Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Počet článků: 161

O propadání mezi pojmy

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 298, 1995/5
Vilém Flusser ve znamenitém eseji Evropské umění vysvětluje, že problém není ani tak v tom, že by byly tradiční pojmy jako 'věda', 'umění',...
 

Milostné listy

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 238, 1995/4
Z hloubi mluveno, člověk vidí věci i lidi, jen když je miluje. Marně se tvrdí, že milenci pohlížejí na sebe v oslnění illuse, kterou na ně hází...
 

Henri Bergson: Čas a svoboda. (O bezprostředních datech vědomí), přeložil Boris Jakovenko

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 163, 1995/3
Když se někdy zmíním před německými kolegy o tom, že Aristotelova Metafyzika vyšla u nás naposledy téměř před půl stoletím (1946), pokyvují...
 

Oslava klamu

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 178, 1995/3
Takto pěkně česky nazval Petr Hrbek svou instalaci (1987) ve Francouzském institutu ve Stuttgartu, městě, kde žije a kde vystudoval Akademii...
 

Zhoršuje se k lepšímu, nebo se zlepšuje k horšímu?

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 69, 1995/2
Všichni pokládáme za samozřejmé, že se mechanika od dob Aristotelových vyvíjela, zdokonalovala a blížila k pravdě. Tak mechanika Buridanova a...
 

Tribunál smyslové zkušenosti

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 118, 1995/2
Roku 1951 zaútočil Willard van Orman Quine na dvě dogmata empiricizmu: dogma redukcionizmu a dogma dělení soudů na analytické a syntetické. Druhé...
 

Psychoterapie prostoru

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 58, 1995/1
Naše základní pojmy, tj. ty pojmy, které se nacházejí v základech našeho vědění a poznání, na nichž naše vědění a poznání stojí, jsou právě ty...
 

Hnulo se systémové hnutí?

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 669, 1994/12
Je naším osudem, že právě ta slova, bez nichž se v našem myšlení, vyjadřování a vědění neobejdeme, nejvíce vzdorují přesné pojmové analýze...
 

Chvála jednoduchosti (Jan Knap)

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 710, 1994/12
Říká se, že dnešní svět je složitý, Jacob Burckhardt, švýcarský historik, však v minulém století v často citovaném dopisu Friedrichovi von Pree...
 

Neikonické modely vesmíru

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 658, 1994/11
Slova vědět a vidět spolu souvisejí. Ne každé vidění je ovšem vědění (zvláště je-li to pouhé hledění nebo dívání se), ale zdá se, že každé vědění...
 

Už ani to bytí není co bývalo

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 598, 1994/10
Vypadá to na nostalgický povzdech, ale ani ta nostalgie už není co bývala (jak nazvala své vzpomínky Simone Signoretová). Bytí bývalo bytelné...
 

Kámen a strom

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 538, 1994/9
S kamenem jsou odpradávna spojovány atributy trvalosti, stability, spolehlivosti, neměnnosti, nepomíjejícnosti, věčnosti, nezničitelnosti,...
 

Rehabilitace rehabilitace

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 478, 1994/8
Ty, kteří znají Vladimíra Škodu, českého umělce žijícího v Paříži od r. 1967, a kteří si třeba všimnou toho, že Škoda je prvním „exilovým“ umělcem,...
 

Čím blíž, tím dál (Ondřej Michálek)

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 418, 1994/7
Na grafických listech Ondřeje Michálka, provedených technikami, pro něž mi slovo „rafinované“ připadá chabé, jsou zobrazeny podivné objekty, velice...
 

Chvála kouta (Jiří Beránek)

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 358, 1994/6
Když jsem začátkem března přijel do Paříže a otevřel dveře pokoje, v němž jsem měl celý měsíc bydlet, lekl jsem se, že jsem se ocitl ve vězení:...
 

Testování testování

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 245, 1994/5
Když hlavní hrdinka románu Kočka z Pembroke od amerického matematika a filozofa matematiky Philipa J. Daviese, která se narodila v malé vesničce...
 

Stroj a šperk (V. K. Novák)

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 298, 1994/5
Zvykli jsme si členit dějiny (našeho latinského západu) na starověk, středověk a novověk (a možná začínající světověk). Je to dělení prastaré,...
 

Všichni jsme stopaři

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 238, 1994/4
V roce 1984 bylo na výstavě Velká kresba rozloženo na trávníku zahrady Galerie H v Kostelci nad Černými Lesy několik velkých obrazů Milana Maura....
 

Časotvary (Olga Karlíková)

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 178, 1994/3
V Českém muzeu výtvarných umění v Praze byla letos v zimě výstava čtyř umělců věnovaná Zemi – Olgy Karlíkové, Milana Maura, Miloše Šejny a Mariana...
 

Vznikání a zanikání

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 118, 1994/2
Je třeba pojednat o vzniku a zániku toho, co přirozeně vzniká a zaniká — těmito slovy začíná Aristotelův spis O vzniku a zániku. Aristoteles říká...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné