Doc. RNDr. Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Počet článků: 161

Vive la nature morte!

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 118, 2002/2
I tentokrát začneme sestupem do podzemí Špálovy galerie. Na sklonku léta 1999 byl tento sklepní prostor zaplněn policemi s kompoty velmi...
 

Postfeministická střední Evropa

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 58, 2002/1
Před několika lety byla v podzemí Špálovy galerie v Praze, tzv. „malé Špálovce“, výstava-instalace, na niž se nedá zapomenout. Když návštěvník...
 

Poselství kamene u cesty

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 714, 2001/12
Předválečný Zlín, stejně jako Zlín během války, byl mimořádným fenoménem – průmyslovým, architektonickým, urbanistickým, sociálním, kulturním,...
 

Tělesa těl a těla těles

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 658, 2001/11
Čeština si – patrně někdy začátkem 19. století – pořídila šikovný novotvar těleso, aby tak od těl živých, která se o sebe sama starají a zdroj...
 

Stanislav Libenský a jeho škola

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 598, 2001/10
Letos 27. března oslavil prof. Stanislav Libenský osmdesátiny. Vysoká škola uměleckoprůmyslová, na níž byl v letech 1963–1987 profesorem sklářského...
 

Fenomenologie absurdity

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 538, 2001/9
Říkává se, že čím více toho o světě víme, tím absurdnější se nám jeví. Zvláštní na této formulaci je, že mlčky vylučuje jiné čtení téže věty: Čím...
 

Okruh Revue K

5. 8. 2001  |  Vesmír 80, 478, 2001/8
Měl jsem štěstí: krátce po příjezdu do Paříže začátkem března 1994 se v galerii Le Pont Neuf, spravované asociací, jíž předsedala paní Bernadette...
 

Informování hmatem

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 418, 2001/7
„Je zřejmé, že tělo živočicha nemůže být jednoduché, míním například ohnivé nebo vzdušné. Neboť bez hmatu nemůžeme mít ani jiné smysly; jak totiž...
 

Mentální špajzky

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 358, 2001/6
Inter desiderabilia cordis (mezi žádoucí věci srdce) zakladatele svobodného učení pražského náleželo, aby „království české, tak jako přirozenou...
 

Tajemství bytí v čase a v tělesnosti

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 298, 2001/5
15. listopadu 1989 odjížděl od Rudolfina „zájezdový“ autobus do Hradce Králové na vernisáž výstavy Adrieny Šimotové a Václava Stratila Dialog. Bylo...
 

Šťavnatá ontologie dřeva

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 238, 2001/4
Sochaře Vladimíra Preclíka nepochybně není třeba čtenářům Vesmíru představovat; je dávno trvalou a neodmyslitelnou součástí české kultury, a nejen...
 

Povedená povídaná podívaná

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 178, 2001/3
Na přelomu milénia se v dolních prostorách Mánesa obrátil Pavel Brázda s klidem k lidem a s radostí někam jinam. Numericky (jak se říká americky,...
 

Stroj-člověk

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 118, 2001/2
Řekneme-li člověk-stroj, je nám bez dalšího rozmýšlení jasné, že se tím říká, že člověk je stroj (že je „funkčně identický“ se strojem či...
 

Mýtus o Carnapovi a Popperovi

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 48, 2001/1
>Popravdě řečeno, čekal jsem spíše polemiku s druhou částí svého textu Poznání, pravda a nutnost. Ta je totiž opravdu mnohem kontroverznější,...
 

Mezní situace

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 58, 2001/1
>Původ filozofie, zvláště pak té, z níž vznikla naše věda, se spatřuje v údivu – údivu nad nesamozřejmostí samozřejmého, údivu, že něco je, místo...
 

Člověk-stroj

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 718, 2000/12
Je ještě něčeho třeba k důkazu, že člověk není nic jiného nežli živočich nebo soustava pružin, které vesměs jedna druhou uvádějí do pohybu, aniž je...
 

Surrealistické východisko

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 658, 2000/11
Srpnem 1968 skočila druhá etapa surrealizmu v Československu. První období, kdy byla Praha po Paříži díky Karlu Teigovi, Vítězslavu Nezvalovi,...
 

Virtuální hyperrealita?

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 598, 2000/10
Veronika Rónaiová se po skončení výtvarných studií v polovině sedmdesátých let vydala riskantní cestou svobodného povolání, aby se mohla plně...
 

Rehabilitace ornamentu

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 538, 2000/9
„Ornament je zločin,“ napsal na začátku tohoto století jeden z nejvýznamnějších architektů dvacátého století Adolf Loos, zakladatel nového řádu...
 

Správně vzhůru nohama

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 478, 2000/8
Tak New York University sídlí na Malém rynku hned vedle Rotta, kde se místo hardware prodává lahůdkový software! Teď je všechno jiný. Jak jiný? ptá...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné