Weber Jan

RNDr. Jan Weber, CSc., (*1932) vystudoval fyzikální chemii na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se zabývá mikroskopií rastrovací sondou a jejími aplikacemi v elektrochemii.

Počet článků: 2

Genetika molekulární, nebo molekulová?

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 484, 1998/9
S velkým zájmem jsem si přečetl jazykový koutek z červencového čísla o používání slov molekulární nebo molekulová. V tomtéž čísle je náš článek o...
 

Mikroskopie rastrovací sondou

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 381, 1998/7
Skupina metod nazývaných souhrnně mikroskopie rastrovací sondou (SPM) zahrnuje vedle vlastní mikroskopie i četné techniky analýzy povrchu. Nad...