Hlad Oldřich

RNDr. Oldřich Hlad (*1934) vystudoval matematiku a fyziku na Pedagogické fakultě UK. Na Štefánikově hvězdárně se zabývá vzdělávací činností a tvorbou astronomických mapa a atlasů.

Počet článků: 1

Atlas Coeli Novus 2000

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 528, 1998/9
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a ETC publishing, s. r. o., Praha 1998; 40 mapových stran (20 map), náklad 2000 výtisků, cena 1000 Kč Navazuje...