Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Soukup Mojmír

Ing. Mojmír Soukup, CSc., (*1946) vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy se zabývá optimalizací vodních režimů v půdě a hydrologií malých povodí. Je členem Českého národního výboru pro hydrologii.

Počet článků: 1

Povodně let 1995, 1996 a 1997

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 516, 1997/9
Až na nepatrné výjimky jsou povodně přirozeným jevem a jejich příčinou u nás bývají většinou srážky nebo tání sněhu. Nejsme totiž ani přímořským...