Aktuální číslo:

2020/11

Téma měsíce:

Skladování energie

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 9. 1997
 |  Vesmír 76, 538, 1997/9

Povodně v Jižní Kalifornii stávají se rok od roku silnější, a škody jimi způsobené pořáde větší. Řeky tamější přinášejí nyní téměř vesměs více písku, štěrku a oblázkův, stoupají rychleji, podemílají více břehy a vysýchají rychleji nežli před tím. Způsobem tím mnohé vzácné krajiny lesní jsou strženy nebo pískem a štěrkem zasypány. Hlavní příčina změny té je nedostatek lesů, které zničeny byly ohněm náhodou povstalým aneb úmyslně založeným; proto se stává, že srážka nevniká nyní do země, nýbrž s hor jako se střechy stéká a nejprve úrodnou prsť, potom písek a štěrk s sebou odnáší.

Vesmír, 1. září 1887, str. 275

Jsou také hluchoněmá zvířata? Otázka ta překvapiti může jen toho, kdo pokládá povahu zvířecí za jinou, nežli je lidská. Ve zprávě okresního zvěrolékaře Webera dočítáme se následujícího. Statkář A.F. v S. jest majitelem 12leté krávy plemene algavského. Majitel koupil zvíře jako třínedělní tele a vychoval je. Kráva neslyší na žádné volání a na žádný šramot na blízku jí. Je-li sama ve stáji, nebo přiblíží-li se doba krmení, když dobytčata řvou, nebo odejme-li se jí tele, dělá tytéž pohyby jako bučící skot; napřáhne hlavu a krk a otevře tlamu, ale nějakého zřetelného zvuku od ní neuslyšíš; ozývá se pouze zcela krátkým hlubokým přitlumeným zvukem. Zkoumají-li se uši a hrdlo, nenajde se na částech těch nic odchylného. Kráva měla dosud 8 telat; zdali byla také tak hluchoněma, nepozorovalo se, poněvadž byla všechna zabita.

Vesmír 1. září 1887, str. 275

Návrh na soustavné zkoumání zemětřesení ve všech zemích, podaný od prof. Supana, uveřejnily odborné listy německé v první polovici tohoto roku. Pozorování tato v Rakousko-Uhersku také již soustavně se konají, u nás nejvíce prostřednictvím venkovských zpravodajů dobrovolných; zvláště učitelé a duchovní na venku mohou věci velmi prospěti. Podobným způsobem, zvláště pak výtečnou organisací v Japanu dnes již dospěli tak daleko, že tam lze rozšíření každého otřesu země kartograficky znázorniti, východiště otřesu aspoň přibližně stanoviti, a plochu celého obvodu zemětřesením zaujatého planimetricky vypočísti.

Vesmír, 1. září 1897, str. 262

Hubení alpských rostlin. V posledních létech vyskytají se stále četněji stížnosti na pustošení alpské flory turisty i sběrately, kteří jednotlivé druhy (jako protěž) do věnců a kytic shledávají. Zejména ve Švýcarsku postoupilo pustošení tou měrou, že počínají se tam chápati různých opatření. Mají býti zejmena v přiměřených místech založeny okrsky pro šetření a zachraňování ohrožených druhů.

Vesmír, 15. září 1887, str. 274

Slon africký a kolonisace. Znamenité služby prokázal by slon v místech, kde lze málo nosičů dostati, aneb kde pro neschůdné cesty a nezdravý kraj mnoho nosičů se roznemůže. Slon dospělý unese 500 kg, kdežto nosiči může se jen 25–30 kg na hlavu naložiti. Jedna tuna zboží dopravena slonem stojí 600 fr., nosiči 2000 fr., jest tudíž úspora na každé tuně 1400 fr. V plantážích stal by se slon druhem nezbytným, poněvadž pro lenosť i neschonosť černochů mnohé práce špatně a liknavě se provádějí. Doprava velkých kamenů, různého materiálu, strojů, plodů mohla by se obstarati slony velmi snadno. Domorodce bude lze snadno vpraviti v nový způsob, jak zacházeti se slonem, aby prací a silou svojí přispěl k rozkvětu kolonií i k rozumnému těžení bohatství mrtvě ležícího. Vesmír 15. září 1897, str. 275

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Mládě z umělé dělohy

Mládě z umělé dělohy audio

Jaroslav Petr  |  16. 11. 2020
Průlomový počin v oboru tkáňového inženýrství se podařil týmu Anthonyho Ataly z amerického Wake Forest Institute for Regenerative Medicine. V...
Lithium, dar Země modernímu člověku

Lithium, dar Země modernímu člověku

Jan Rohovec, Tomáš Navrátil  |  2. 11. 2020
Nepozorovaně jsme přijali za své lehké notebooky, tenké mobilní telefony, drobnou elektroniku. Přestala nás udivovat možnost opakovaně nabíjet a...
Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Největší pískovcová skalní oblast Evropy

Handrij Härtel  |  2. 11. 2020
V českém kontextu je České Švýcarsko jen jedno z několika skalních měst. V Evropě je to unikát. Ve světovém měřítku ho „zastiňují“ jiné oblasti....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné