mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Tani Toshiro

Dr. Toshiro Tani (*1947) vystudoval aplikovanou fyziku na Tokijské univerzitě. Je vedoucím oddělení optoelektronických materiálů v Elektrotechnické laboratoři v Tsukubě. Zabývá se dynamickými a kvantovými jevy v mezoskopických strukturách materiálů, spektroskopií jednotlivých molekul, mikroskopií v blízkém optickém poli a femtosekudovou laserovou spektroskopií.

Počet článků: 1

Spektroskopie jednotlivých molekul

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 485, 1997/9
Jak asi vypadají ty molekuly? To je otázka, která napadne mnohého zvídavého školáka poté, co se dozví, že se všechno kolem nás skládá z atomů...