Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kulhavý Zbyněk

Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., (*1960) vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy se zabývá vodohospodářskými problémy zemědělské krajiny.

Počet článků: 2

Vracejme vodu polím i na odvodněné půděkomerce

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 328, 2021/5
Vláhová bilance zemědělských půd je v posledních letech rozkolísanější než v předchozích obdobích a modelové předpovědi naznačují pokračování...
 

Povodně let 1995, 1996 a 1997

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 516, 1997/9
Až na nepatrné výjimky jsou povodně přirozeným jevem a jejich příčinou u nás bývají většinou srážky nebo tání sněhu. Nejsme totiž ani přímořským...