Ing. Marie Bartošová, CSc.

Ing. Marie Bartošová, CSc., (*1945) vystudovala Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V Ústavu chemie a biochemie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se zabývá studiem ekologie a ekotoxikologie bezobratlých. Sleduje také vliv těžkých kovů na aktivitu některých enzymů rostlin.

Počet článků: 1

Obsah těžkých kovů v modelových skupinách bezobratlých

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 503, 1997/9
Biologické účinky těžkých kovů v ekosystémech Země lze rozdělit zhruba do dvou skupin. Jednoznačně toxické jsou kadmium (Cd), olovo (Pb) a arzen...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné