Klápště Jan

Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc., (*1949) vystudoval Filozofickou fakultu UK. V Archeologickém ústavu AV ČR a v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK se zabývá archeologií středověku. Jeho monografie Paměť krajiny středověkého Mostecka odměněna cenou Učené společnosti ČR za rok 1997.

Počet článků: 1

Svědectví o proměnách české země

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 343, 1997/6
Každý z oborů vztažených k minulosti otevírá svůj „vějíř poznání“, orientovaný v prvé řadě podle vypovídacích schopností pramenů, jichž užívá. Také...