Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Kvazary po 34 letech

(Vesmír 76, 129, 1997/3)
 |  5. 6. 1997
 |  Vesmír 76, 304, 1997/6

„Sviť, kvasare, sviť,

hledám k tobě niť.

Žádný není jako on,

jas má sluncí bilion.

Sviť a blikej, kvasare,

kéž bych věděl, co to je!“

Touto rýmovačkou jsem před lety připomněl vznik nového astronomického pojmu – anglické zkratkové slovo „quasar“ vymyslel r. 1964 americký fyzik H. Y. Chiu. Vzniklo stažením ze slov „quasi-stellar source“, doslova tedy kvazi-stelární zdroj. Termín se rychle ujal a používal jsem ho ve svých českých článcích v původní anglické verzi. Když však nastala éra fonetického přepisu, zvolil jsem variantu „kvasar“, neboť ta druhá slabika ve slově vznikla stažením ze slova „stellar“ – takto též česky slovo vyslovujeme. Podoba „kvazar“ vznikla dvojím nepochopením: češtináři soudili, že jde o zkratku předpony „kvazi“, a dále, že výslovnost jsme přebrali z ruštiny. Nic takového se však nedělo, takže Pravidla českého pravopisu mají v tomto punktu zkrátka chybu, kterou, doufám, v budoucnosti napraví.

Jiří Grygar


Nechci být advokátem [kvazaru], ale upozorňuji, že z jazykového hlediska neni Grygarova argumentace správná. V kvasaru jde o výslovnost „s“ na začátku otevřené slabiky po samohlásce, takže vhodnější argument je, že přesnější specifikaci jednoho typu nočních zámečníků vyslovujeme taky [kasař] a nikoli [kazař]. Ale ještě se to liší tím, že kasaře jsme tu měli už od té doby, co byly prvni kasy, zatímco slovo kvasar je nové, a tedy pociťováno jako cizí. Oponent by namítl, že „Asie“ se čte jako [á-zi-je], „Rosalie“ jako [ro-zá-li-je] apod., a že u cizích slov se u nás dosud projevuje hlavně vliv němčiny s její výslovností „s“ v takové poloze jako [z] a eventuálně i jiných jazyků (italštiny, latiny v naší výslovnosti).

Původ písmene ve zkratkovém slově mívá na výslovnost vliv opravdu podružný, i když lidé znalí etymologie slova jsou z toho smutní. Hlavní vliv má výsledný tvar zkratkového slova. Je přece řada zkratkových slov z angličtiny, kde se „a“ vyslovuje podle výsledku: [lejzr] a nikoli [lezr] podle původu [lajt aemplifajr ...].

Ona ta slova, co jsme jim vdechli život (a co nezemřela v útlém věku), halt už žijou dál sama, bez ohledu na naše přání – podobně jako (občas) naše vlastní děti.

Jan Obdržálek


Slovo kvazar (se z) uvádějí shodně nejen Pravidla českého pravopisu (akademická i školní), ale i Akademický slovník cizích slov (Academia 1995), Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia 1994) a ze starších prací např. Klimešův Slovník cizích slov (SPN 1981). Původ slova je ve slovnících uváděn naprosto správně, např. v SSČ údaj (a zkr.) znamená, že slovo pochází z angličtiny a že jde o slovo zkratkové (složené z prvních slabik víceslovného pojmenování). Nikde v odborné literatuře jsem nenašla zmínku o tom, že by snad někdo považoval kvazar za „zkratku předpony kvazi-“, nebo že by se k nám slovo mělo dostat prostřednictvím ruštiny.

Zkratková slova se v češtině chovají jako kterákoli jiná slova (ohýbají se, podléhají obecným českým hláskoslovným zákonitostem) – vždyť proto vlastně vznikají. Nic na tom nemění ani skutečnost, že slovo bylo vytvořeno uměle a jeho tvůrce je znám. Vývoj termínu lze však do jisté míry předvídat. Výslovnost -s- uprostřed slova si mohu zajistit, když navrhnu termín například tak, aby po -s- následovala neznělá souhláska. Veřejnost již vyslovuje kvazar se -z- (zjištěno průzkumem), jakkoliv astronomové, kteří znají původ slova, vyslovují -s-.

Zásady pravopisu i výslovnosti (demokratizující tendence) dnes víceméně navazují na odkaz význačných jazykovědců z dob počátků Československé republiky, jakými byli prezident Akademie J. Zubatý či zakladatel Pražského lingvistického kroužku V. Mathesius.

Pavla Loucká

Citát

Ludvík Vaculík: Lidové noviny 13. 5. 1997

[...] požádal jsem o Vlastu, Květy a Mladý svět: tyto časopisy jsem kdysi znával. A k tomu jsem si vzal Reflex, Story, Žena a život... Neposuzuju obsah, protože jde mi teď o vzhled [...]. Mám je teď před sebou: původnost přiznávám Reflexu, po jehož nástupu tenkrát jako by ostatní časopisy ztratily klid a charakter. Původní solidní ráz se snaží ještě udržet si Mladý svět. Ale Květy skoro celé vypadají jak okrajové rubriky kteréhokoliv jiného časopisu. A je nejmíň deset podobných! Je to k posměchu i k zamyšlení: jak snaha o vyniknutí bez ducha vede ke stejnosti. [...]

Proč mají po celé Evropě vypadat časopisy stejně? Já to nechci! Pohrdám! Jediný jiný, protože neměnný časopis dnes je Naše rodina: ta nechala celý ten lesklý maškarní průvod přeběhnout kolem sebe. Svou tvář si zatím chrání i Vesmír. [...]

Namítnete mi, že celá kultura je dílem nápodoby. Ano. Ale možná že dříve stádo napodobovalo ty chytřejší opičáky.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

O autorech

Jiří Grygar

Jan Obdržálek

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné