prirodovedcem202111

Doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.

Doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc., (*1956) vystudoval VŠCHT v Praze, Fakultu technologie paliv a vody v oboru technologie vody a prostředí. Od roku 1984 působí jako vědecký pracovník v Hydrobiologickém ústavu AV ČR. Od roku 1993 vyučuje na  Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v oboru limnologie. Ve své výzkumné činnosti se zabývá zejména problematikou koloběhů živin v povodí a vodních ekosystémech, eutrofizací a kvalitou vody v tocích, rybnících a údolních nádržích včetně jejich matematického modelování.

Počet článků: 2

Vltavská kronika

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 452, 2018/7
Změny chemismu Vltavy představují kroniku moderních dějin české kotliny. Věrně odrážejí zásadní proměny zemědělství, průmyslu, užívání krajiny,...
 

Data, metadata a ekologie

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 555, 1997/10
Analýza dlouhodobých dat je v ekologii velice důležitá metoda získávání informací o vývoji a fungování terestrických i vodních ekosystémů. Bez...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné