RNDr. David Pithart, CSc.

RNDr. David Pithart, CSc., (*1965) vystudoval hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni se v oddělení ekologie rostlin zabývá ekologií fytoplanktonu. (e-mail: pithart@butbn.cas.cz)

Počet článků: 1

Spor o Darwina?

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 572, 1997/10
Phillip E. Johnson v knize „Spor o Darwina“ zevrubně zkoumá, zda je darwinizmus založen na správném hodnocení vědeckých důkazů, nebo zda je jen...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné