Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 10. 1997
 |  Vesmír 76, 598, 1997/10

Brouk jako koření. V Peru upotřebují broučka Elmis condimentarius jako koření do polévek, omáček a různých jídel. Rod jeho jest zastoupen dvěma druhy také u nás. Broučci ti žijí ponejvíce v čistých potocích, zejména ve vodě pod kameny. A taktéž řečený druh z Peru jest broukem vodním a nalézá se ve vlasti své po tisících na klidných místech řek a potoků. Jest černě lesklý a jen 4 mm velký. Nasbírané množství brouků uhněte se v jakési těsto, které pod jménem Chiche známo jest. Aby však tato hmota čista a všelijakých příměsí prosta byla, k tomu se mnoho nehledí [...].

Vesmír 1. října 1897, str. 283

Z musea. Dr. Ant. Frič, který byl zemským výborem vyslán, aby prohlédl zařízení čelnějších museí v Německu, Anglii a Francii, vrátil se z cesty této s bohatými zkušenostmi. Navštívil především Drážďany, kde skříně železné se shotovují, pak prohlédl v Berlíně nové universitní museum. [...] V Kielu navštívil prof. Moebia a prohlédl vzorné museum se svrchním osvětlením. V Hamburku, kde se právě dostavuje skorem zcela železné museum, měl příležitost prozkoumati vzorky železných skříní, pro toto museum shotovené. Prostudovav museum v Brémách odebral se do Anglie, kde navštívil musea v Leedsu, Manchestru a Liverpoolu, načež pobyl delší dobu v Londýně [...] a učiniv výlet do města Cambridge, kde je krásné museum pro srovnávací anatomii, vrátil se na pevninu, aby seznal museum v Brusselu a zoologické museum v Jardin des Plantes v Paříži.

Vesmír 1. října 1887, str. 282

O teplotách v různých půdách. Guillame při hospodářské škole „la Tromblaine“ u Nanc uveřejnil pojednání, z něhož jde na jevo, že je půda rašelinná nejteplejší, písčitá pak nejstudenější. Za to podroben jest písek rychlejším změnám teploty vzduchové, nežli rašelina, půda vápenitá a jiné; jest velmi teplý za dne, velmi studený v noci a podporuje tedy jarní mrazy. Celkem lze říci, že v půdě obsažená voda je regulátorem její teploty; půda záležející ze součástek vegetabilních a podobající se rašelině, zadržuje vlhkosť lépe nežli jiná, čímž změny teploty značně se zvolňují.

Vesmír 1. října 1887, str. 283

Havraní pouště. Z havranů rozšířeny jsou na poušti tři druhy, totiž Corvus corax, Corvus umbrinusCorvus afinis; všechny tři nazývají Arabové Ghorab. Hlavní jejich potravou jsou plazi a hmyz, přece však bývají přivábeni každým zdechlým anebo dokonávajícím zvířetem. Arabská pověst připisuje první myšlénku k pochování havranu. Když Kain ze záští zabil bratra svého Abela, nevěděl, co by měl s mrtvolou začíti. Konečně uviděl dva havrany, kteří na smrt spolu zápasili. Když jeden byl mrtev, druhý vyhrabal v zemi díru a zahrabal ho. Kain pochopil toto vnuknutí a provedl první pohřeb, jako spáchal první vraždu.

Vesmír 15. října 1897, str. 11

Kterak věští rostliny povětrnosť. V příčině té bylo užito mnohých částí rostlinných, jejichž vlákna, jsouce vlahovidna čili hygroskopická, svými pohyby změnu povětrnosti označují. Z nejstarších prostředků známa jsou semena kavilová, čapího nůsku a podobná. „Oestereichische botanische Zeitschrift“ zmiňuje se o prostředku, jehož prý se užívá na Šumavě jakožto „barometru“ v selských chatrčích. K účelu tomu uřízne se od mladé smrčky poslední přeslen a z toho všechny větve až na jednu, vše se pak oloupe a přibije obráceně na zeď. Za krásného počasí vzpřimuje prý se zůstalá větev vzhůru [...]

Vesmír 1. října 1887, str. 283

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...