Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Zdravotní rizika videoher

Počítač pomocníkem i škůdcem
 |  9. 8. 2007
 |  Vesmír 86, 479, 2007/8

Videohry (hry na počítači, mobilním telefonu či jiném zařízení se zobrazovací jednotkou) bývají spojeny s nedostatkem pohybu a nezdravým způsobem života. Děti v průmyslově vyspělých zemích dnes tráví vsedě mnohem více času než minulé generace, což s sebou přináší onemocnění pohybového systému, obezitu, cukrovku a kardiovaskulární nemoci. Častá manipulace s počítačem je rizikovým faktorem pro bolesti šíje a bederní páteře. V ČR se děti věnují tělesnému cvičení týdně asi 4 hodiny, kdežto televizi a počítači 14 hodin. Bezmála 40 % českých dětí od 11 do 15 let má vadné držení těla. V mnoha zemích (v Kanadě, Portugalsku, Švýcarsku) byl v souvislosti s televizí a videohrami zaznamenán u dětí vzestup obezity.

Po závodivé počítačové hře vzrůstá tendence riskovat, a tedy nebezpečí úrazu. Po hrách se simulovanou jízdou se dostavují závrati, nevolnost, bolesti hlavy. Dlouhodobé sledování obrazovky se projevuje napětím v očích, podrážděním, zčervenáním, rozmazaným a dvojitým viděním (popř. i některými formami astigmatizmu). Pro oči je výhodnější, když pohled směřuje mírně dolů, ovšem příliš nízko umístěný monitor vede k špatnému držení krku a páteře. S videohrami bývá dáván do souvislosti vyšší výskyt fotosenzitivní epilepsie. Nové online hry jsou krvavější, násilnější, složitější a graficky propracovanější. Mohou přispívat k emočním poruchám, nutkavému myšlení a násilnému chování. U dospívajících, kteří se věnují online hrám, se zhoršuje kvalita soukromých i společenských vztahů. 1)

Videohrám obsahujícím nějakou formu násilí dávají přednost chlapci s menší schopností vcítění, se sklonem k násilí a s nižší inteligencí. Kauzalita je ale obousměrná – násilné videohry snižují schopnost empatie. Nejnebezpečnější formy násilí v počítačových hrách jsou ty, které může dospívající napodobit (bodnutí nožem představuje větší riziko než používání mezikontinentálních raket). Děti napodobují to, s čím se setkávají. Snížená citlivost při pohledu na krev může být užitečná např. pro chirurga, u dospívajících však snižuje užitečné zábrany. Ještě horší než násilnické záporné postavy jsou pro ně násilně se chovající kladní hrdinové. Násilné videohry u dětí nejprve potlačí strach z násilí, vyvolají přesvědčení, že násilí je normální, není třeba je odsuzovat. Důsledkem je nižší prosociální chování dospívajících. Rodiče by měli u dětí omezovat hraní agresivních videoher a podněcovat kritické uvažování.

Patologický vztah k počítačům, internetu a videohrám bývá někdy řazen mezi návykové a impulzivní poruchy, tj. do stejné skupiny jako patologické hráčství, pro které je ale charakteristické hraní o peníze (viz Vesmír 74, 248, 1995/5). Návykové chování ve vztahu k internetu může být formou úniku před jinými duševními problémy, které je třeba léčit. Mezi lidmi nadměrně se věnujícími počítačům byl zjištěn vysoký výskyt jiných duševních problémů, manželských konfliktů a syndrom vyhoření. V některých videohrách se objevuje i zneužívání psychoaktivních látek. Nepříznivý vliv televize na zneužívání alkoholu byl již prokázán, vliv počítačových her v tomto směru není zcela jasný. Je ovšem známo, že jedna návyková nemoc může snadno přejít v jinou.

Poznámky

1) Informace o tom, do jaké míry se čeští dospívající věnují počítačovým hrám a jak to souvisí s některými formami chování, čerpáme z databáze studie L. Csémyho Mládež a zdraví, 2007 (www.plbohnice.cz/nespor/PCgam6.doc).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Karel Nešpor

Ladislav Csémy

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné