mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Nová zubatá velryba

 |  9. 11. 2006
 |  Vesmír 85, 676, 2006/11

Kytovci se na základě řady znaků tradičně dělí na kosticovce (s velrybami, plejtváky apod.) a ozubené (s delfíny, sviňuchami, kosatkou, vorvaněm apod.). Kosticovci nemají v dospělosti zuby, ačkoliv embryonálně se u nich zakládají. Přijímají drobnější potravu, kterou filtrují přes kostice. Naopak ozubení kytovci mají – až na pár výjimek – buď menší počet velkých zubů, nebo velký počet drobnějších, často ostrých zoubků. Fosilní nálezy v souladu s embryologickými údaji jasně ukazují, že předci všech kytovců měli zuby a kosticovci o ně přišli až druhotně.

Nedávno byl popsán nově nalezený fosilní kosticovec, který naše představy o přestavbě zubatých prakytovců v dnešní bezzubé kosticovce v mnohém zpřesnil. Pochází ze svrchněoligocenních (před 27–24 miliony let) vrstev mořského pobřeží Austrálie a byl pojmenován Janjucetus hunderi. Ačkoliv na první pohled připomíná svými velkými očnicemi a robustními zuby nějakého dravého ozubeného kytovce (třeba kosatku), Erichu Fitzgeraldovi z Victoria Museum bylo při bližším odborném pohledu jasné, že jde o kosticovce. Vysoce postavené a dopředu směrované velké očnice a silné zuby s postranními drobnějšími výběžky značí, že Janjucetus byl lovcem větší kořisti, nikoliv filtrátorem. Podle lebky dlouhé 46 cm lze odhadnout celkovou délku jeho těla na 3,5 m. Pro řadu odlišností plynoucích z bazálního postavení v rámci fylogenetického stromu kosticovců byla dokonce tomuto kytovci vyhrazena nová čeleď Janjucetidae.

Jak nám pomohl zpřesnit představy o evoluci kosticovců? Předně je dobrým mezičlánkem. Dnes žijí bezzubí kosticovci filtrující kosticemi a z oligocénu známe několik forem, kterým k filtrování sloužily jak kostice, tak zuby. A nyní známe ještě starší formu, která kostice neměla a její zuby k filtraci rozhodně nesloužily. Kosticovci tedy v evoluci začínali lovem větší kořisti za pomoci zubů a postupně se specializovali na kořist menší, lovenou pomocí zubů a později kostic. Tento trend se v zásadě předpokládal, ale nyní byl doložen konkrétními nálezy. Ozubení i kosticovci mají před nozdrami nad horní čelistí uloženo tukové těleso, které u ozubených slouží jako akustická čočka (tzv. meloun) k echolokaci (vyhledávání kořisti pomocí zvuků). Předpokládalo se, že se tento orgán vyskytoval u společného předka obou skupin (tj. předek užíval echolokaci) a kosticovci si ho druhotně zmenšili. U rodu Janjucetus však nic nenaznačuje, že by užíval echolokaci (protože pravděpodobně neměl meloun), ačkoliv vysokofrekvenční zvukové vlny byl patrně schopný vnímat. Zdá se tedy, že společný předek a všichni kosticovci měli malé tukové těleso sloužící k lepšímu fungování dýchací záklopky a jen u ozubených se zvětšil a začal být využíván k echolokačním účelům. (Proc. Royal Society B, DOI: 10.1098/rspb.2006.3664)

Ke stažení

O autorovi

Jan Robovský

RNDr. Jan Robovský, Ph.D., (*1980) se na Přírodovědecké falkultě JU věnuje evoluci savců a jejich ochraně. Od roku 2011 je externím vědeckým pracovníkem Zoo Liberec.
Robovský Jan

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...