RNDr. Radek Mikuláš, CSc.

RNDr. Radek Mikuláš (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Je autorem či spoluautorem několika knih, z poslední doby např. Současná umělecká díla v krajině, Divoká příroda Prahy a blízkého okolí či Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky.

Počet článků: 64

Led jako hornina

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 282, 2009/5
Led je z hlediska strukturní geologie hornina, byť velmi zvláštní. Ve srovnání s „kamennými“ horninami je led výlučný zejména tavením za teplot nad...
 

Fosilní pasti mravkolvů

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 164, 2009/3
Prostředí písečných dun v pouštních nebo příbřežních oblastech bývá velmi proměnlivé a povrchy jsou zpravidla natolik sypké, že možnost zachování...
 

Impaktová struktura Alamo v USA

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 96, 2009/2
Geodeti a astronomové mohou na Zemi vytipovat místa, kam dopadla kosmická tělesa. Další výzkum je v rukou geologů (Vesmír 88, 92, 2009/2)....
 

Nory vymřelých obřích savců

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 55, 2009/1
Nory obřích savců, zachované buď v dosud průlezném stavu, nebo vyplněné různými usazeninami, byly popisovány z okolí argentinského města Mar del...
 

Skulaři vrtající v uhlí

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 154, 2008/3
Mlži vrtající do dřeva, známí ničitelé vodních staveb a středověkých flotil, patří k čeledím Pholadidae (skulaři) a Teredinidae (šášně). Zatímco...
 

Impakt faktor a soutěživost před 25 lety, dnes, za 25 let?

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 194, 2008/3
Diskuse zahájená loni v říjnu dopisem Z. Petákové (s. 605) myslím stojí za pokračování. Vím, že polemika o tomto dopisu proběhla i na některých...
 

Akustická archeologie – nový směr výzkumu?

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 686, 2007/11
Ačkoliv rádi připustíme, že význam zpěvu a raných forem hudby v životě pravěkých lidí mohl být velký, archeologický záznam zvuků a tónů neexistuje....
 

Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 607, 2007/10
Často se diskutuje o tom, jestli klimatické modely odpovídají skutečnosti. Své pochybnosti, ale také náměty, jak by modely mohly být zdokonaleny,...
 

Tajmyr v mladších čtvrtohorách

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 558, 2007/9
Zatímco o zalednění střední a západní Evropy během čtvrtohorních ledových dob bývají informováni i laici, málokdo má představu o rozsahu...
 

Není všechno pták, co zdechlo

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 462, 2007/7
Zajímavá diskuse se rozproudila kolem Zamrzlé evoluce Jaroslava Flegra. Zatímco Flegr potřeboval na novou teorii celou knížku, její recenzenti...
 

Ad Pohaslá sláva savců

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 589, 2006/10
Hlásím se k tomu, že jsem prosazoval (a úspěšně) nominaci knihy Oldřicha Fejfara a Pavla Majora „Zaniklá sláva savců“ na cenu Magnesia Litera, že...
 

Změny ve složení důlních vod

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 600, 2006/10
V devadesátých letech minulého století byla v Čechách a na Moravě (i v dalších evropských zemích) uzavřena řada hlubinných dolů. Některé z nich...
 

Dinosauři spásali trávu

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 8, 2006/1
V představě autorů dětských knížek o dinosaurech se tito plazi (pokud šlo o býložravce) živili nejčastěji stromovými přesličkami nebo trávou....
 

Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 502, 2005/9
Pro bentos, tj. organizmy lezoucí po mořském dně, popřípadě přisedlé na dně nebo obývající sediment pode dnem, je životní prostor stejně vzácný...
 

Náplavový kužel na okraji pouštní pánve

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 306, 2005/6
V pustině mezi pohořími Kchun-Lun a Altun, která tvoří jižní okraj čínské pouště Taklamakan, vznikl obrovský náplavový kužel. Z hor (v pravém...
 

Knižní ceny Magnesia Litera 2004 – nominace za naučnou literaturu

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 309, 2005/6
Letos 25. dubna byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší české knihy uplynulého roku Magnesia Litera 2004. Tradičně silnou pozici mají v této...
 

Permafrost a změny klimatu

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 346, 2005/6
O změnách objemu ledovců a výkyvech v rozsahu zalednění pevnin i oceánů se často mluví v souvislosti s globálními změnami klimatu. Daleko menší...
 

Nepřehlédnutelní zjevem a pozoruhodní chováním

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 296, 2005/5
Havrani spolu s dalšími krkavcovitými ptáky dnes zaplavují moderní velkoměsta. V USA dominuje americká vrána, v Británii straka, v řadě dalších...
 

Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 100, 2005/2
Mořská pobřeží tvořená pevnými jíly jsou běžným návštěvníkům přímořských krajin známa daleko méně než například písečné pláže, skalnatá pobřeží,...
 

Budoucnost a využití bývalých vojenských prostorů

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 671, 2004/12
Bývalé vojenské prostory, opuštěné armádou po r. 1990, jsou z hlediska péče o přírodu a krajinu i z hlediska sociologického takřka stejně...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné