Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech

 |  11. 10. 2007
 |  Vesmír 86, 607, 2007/10

Často se diskutuje o tom, jestli klimatické modely odpovídají skutečnosti. Své pochybnosti, ale také náměty, jak by modely mohly být zdokonaleny, přednesl v Praze na konferenci k sedmdesátinám paleobotanika Zlatko Kvačka letos 29. června Volker Mosbrugger ze Senckenbergova paleontologického ústavu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Ve své studii se zaměřil na aspekty klimatických modelů, které lze konfrontovat s fosilním záznamem – stabilitu a variabilitu podmínek, za nichž se v konkrétní oblasti určitý biom (tundra, listnatý les, deštný prales) rozšíří, či alespoň udrží. Dosud se soudilo, že každému biomu odpovídá určité pole v diagramu, na jehož jedné ose jsou průměrné roční teploty a na druhé obvyklý roční rozsah kolísání teplot. To znamená, že např. tropické deštné lesy jsou omezeny na oblasti s vysokými průměrnými teplotami a malým intervalem výkyvů. Na druhé straně spektra, tedy v oblastech nízkých průměrných teplot a velkých výkyvů, se nalézají tajga a opadavé lesy tvořené dřevinami s jednoduchými širokými listy. Nikoho nenapadlo, že se pozice jednotlivých biomů mohla v geologické minulosti měnit – v klimatických modelech je pojímána jako konstantní. Mosbrugger však analýzou řady fosilních společenstev od eocénu po současnost prokázal, že podstatných změn byla dlouhá řada. Jako „paleoteploměr“ použil kombinaci dostupných stávajících metod (zejména poměr izotopů kyslíku, analýzu tvarů listových okrajů a tzv. koexistenční přístup – společný výskyt různých taxonů). Ani tyto „paleoteploměry“ nemusejí být (s výjimkou izotopových) časově zcela invariantní, jejich relevanci však lze různě testovat a kalibrovat. Například koncem miocénu byly deštné lesy vůči ročním výkyvům teploty daleko odolnější než v eocénu. Mohlo by se tedy stát, že šíření biomů nebude při klimatické změně probíhat podle dosavadních předpokladů. Vegetace s klimatem se ovlivňují navzájem, a tak je možné, že se nepřesnost modelů znásobí.

V jiné studii zkoumal Mosbrugger vztah paleoteploty a fosilních rostlinných společenstev v Tibetu. Příliš nás nepřekvapí, že v nejteplejších obdobích čtvrtohor byly tibetské náhorní planiny zalesněny. Výskyt lesa byl zřejmě důsledkem teplotního vzestupu. Studie však ukazuje, že v Tibetu byl vzestup teploty vyšší než v jiných oblastech. Proč? Nejpravděpodobnější příčinou dalšího vzrůstu teploty byl právě výskyt lesa. Lesní porosty mají daleko nižší odrazivost než holé skály či sezonní sněhová pokrývka. Vzrostlé lesy sněhovou pokrývku překryjí, a v důsledku toho pak zachycují více tepla, čímž oteplují celý region. Rozdíl je zřejmě tak velký, že ho v planetární bilanci nevyrovná ani globální efekt vázání určitého množství oxidu uhličitého. Neplatí tedy, že les vysazený kdekoliv na Zemi globální oteplování brzdí – efekt může být někdy i opačný.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleobotanika
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Radek Mikuláš

RNDr. Radek Mikuláš (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Je autorem či spoluautorem několika knih, z poslední doby např. Současná umělecká díla v krajině, Divoká příroda Prahy a blízkého okolí či Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky.
Mikuláš Radek

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné