Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Fosilní pasti mravkolvů

Nález ze spodního triasu Polska
 |  13. 3. 2009
 |  Vesmír 88, 164, 2009/3

Prostředí písečných dun v pouštních nebo příbřežních oblastech bývá velmi proměnlivé a povrchy jsou zpravidla natolik sypké, že možnost zachování drobných povrchových textur dun v geologickém záznamu je na první pohled mizivá. Ve skutečnosti však nejsou řídké případy, že povrch duny (spíše závětrný než návětrný) je před další epizodou silného větru, a tedy sedimentace natolik zpevněn, že zavátí přečká bez sebemenšího poškození. Písečné duny mají tak specifickou sedimentární architekturu (například sklony vrstev a způsoby jejich vykliňování či rozměr a tvar zavátých úžlabin), že vrstvy pískovců vzniklé migrací a akumulací dun jsou obvykle na první pohled (často již z mnohakilometrových vzdáleností) odlišitelné od pískovců usazených v říčních či mořských prostředích. Pokusů získat ze stop zachovalých na někdejším povrchu dun informaci o společenstvu živočichů a rostlin však zatím nebylo učiněno mnoho, s výjimkou šlépějí dinosaurů, které byly nápadné svou velikostí. Teprve nedávno byla nezávisle na sobě popsána dvě bohatší společenstva (různé druhy stop po lezení hmyzu a plazů) z fosilních dun z jury středozápadu USA, a to z druhohorních pískovců – navažského (ze spodní jury) a entradského (ze střední jury). Další překvapivý nález pochází ze Svatokřížských hor v Polsku (asi 100 km severně od Krakova). V lomu Sosnowica, založeném v pískovcích ze samého počátku druhohor (tedy dávno před jurou, počátkem triasu) byly na povrchu konsolidované duny s eolickými čeřinami nalezeny nejen drobné šlépěje suchozemských členovců, ale také trychtýře tvarem a rozměrem k nerozeznání podobné dnešním všeobecně známým pastem mravkolvů (rod Myrmeleon).

Nálezů je zatím pouze několik, takže některé byly ponechány pro exkurzní účely v původní pozici, další byly odebrány, popřípadě podélně rozříznuty. Kromě samotného trychtýře tak byla nalezena i krátká nepravidelná šachtička směrem dolů do někdejšího písku. Trychtýře jsou umístěny těsně vedle hřbetů čeřin a mají shodnou „patinu“ povrchu – vše svědčí pro jejich vznik krátce po vzniku čeřinových hřbítků.

Sedimentární geologie neposkytuje žádné pravděpodobné vysvětlení vzniku takových útvarů mechanickou cestou. Lze tedy soudit na to, že byly vyhloubeny živočichy (tomu nasvědčuje ostatně i jejich rozmístění v řídkých nepravidelných shlucích). Takový útvar musel nepochybně fungovat jako past pro drobné suchozemské živočichy a z hlediska účelu struktury nelze nalézt jinou analogii než právě trychtýřovité pasti mravkolvů. Otázkou tedy zůstává hlavně to, zda původci trychtýřů byli skutečně mravkolvi, respektive jejich larvy, nebo zda je v tomto způsobu získávání potravy někdo předešel. Příbuzní mravkolvů (kteří patří mezi Neuroptera) jsou známi už od spodního permu (posledního období prvohor), takže není nepravděpodobné, že původci jamek byli právě oni. Naproti tomu jejich hlavní kořistí téměř jistě nebyli mravenci, jejichž nejstarší nalezené zkameněliny pocházejí až z konce druhohor.

Literatura

G. Pieńkowski, A. Uchman (editoři): Ichnological sites of Poland, Polish Geological Institute, Warszawa 2008, s. 60–65.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Radek Mikuláš

RNDr. Radek Mikuláš (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Je autorem či spoluautorem několika knih, z poslední doby např. Současná umělecká díla v krajině, Divoká příroda Prahy a blízkého okolí či Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky.
Mikuláš Radek

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné