Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Všechno už tu bylo

Jenom trochu menší
 |  3. 3. 2016
 |  Vesmír 95, 154, 2016/3
 |  Téma: Antropocén

Každá etapa života, která nám předcházela, po sobě zanechala nesmazatelný otisk v geologickém záznamu. Podle charakteristických stop pro dané období dokážeme číst v rodokmenu života a srovnávat tyto údaje na různých místech světa. Stovky milionů let do minulosti. Platí-li, že člověk natolik ovlivňuje planetární pochody, že by mělo být jeho období pojmenováno antropocén, jaký podpis po sobě zanecháváme?

Velká část lidských výrobků nejrůznějších velikostních měřítek má značný potenciál k zachování v geologickém záznamu. Dovoluji si odhadnout, že geolog žijící v roce 100 milionů našeho letopočtu nebude našemu období říkat antropocén, ale spíše „antropo-event“, bude jej tedy považovat za jednorázovou událost. Při srovnání s předchozími geologickými epochami však zcela jistě nalezne řadu zajímavých podobností. Stejně jako to dnes činí ichnologové, vědci, zabývající se strukturami substrátů, jež živé organismy přemístily a pozměnily.

Částečně již tento přístup v roce 2014 aplikoval J. Zalasiewicz se svým týmem. Porovnali objem a hloubku lidmi vytvořených struktur se stopami organizmů (především živočichů) a došli ke zjištění, že přemísťování víceméně sypkých či poddajných hmot (bioturbace) způsobované člověkem převyšuje hloubkou a objemem o několik řádů přeměnu hmot působenou všemi ostatními organismy. Z mořských organismů se nejhlouběji zahrabávají drobní rakovci rodu Callianassa; vytvářejí rozsáhlé systémy obytných chodbiček do hloubky až 2,5 m.

Nory suchozemských živočichů nebývají o mnoho hlubší, běžně několik metrů, výjimečně (krokodýl nilský) 12 m. Kořeny rostlin dosahují v suchých prostředích hloubek mnoha desítek metrů a také, ale celkem nepatrně, se podílejí na pohybu (odtlačování) a degradaci (drcení tlakem, rozpouštění) horninových zrn. Naproti tomu lidé vytvářejí poměrně běžně struktury hluboké několik kilometrů (důlní díla, geologické vrty, komplexy s projevy šokové metamorfózy po podzemních jaderných výbuších).

Z trochu jiného úhlu na problém nazíral roku 2014 tým M. Williamse. Hlavním předmětem jejich zájmu bylo porovnat zásadní změny bioturbace v minulých geologických obdobích se změnou na počátku antropocénu. Došli k závěru, že před 542 miliony let, kdy se na Zemi objevili první živočichové (spodní hranice fanerozoika), měla náhlá změna fosilního záznamu podobný charakter jako na počátku antropocénu – tedy dosavadní bioturbace se prohlubuje o několik řádů. A co víc: v obou případech se mění nejen hloubka pronikání do substrátu, ale i použité techniky a účel.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Antropocén
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

O autorovi

Radek Mikuláš

RNDr. Radek Mikuláš (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Je autorem či spoluautorem několika knih, z poslední doby např. Současná umělecká díla v krajině, Divoká příroda Prahy a blízkého okolí či Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky.
Mikuláš Radek

Další články k tématu

„Železné“ experimentyuzamčeno

Na počátku 21. století se odehrály experimenty s přihnojování oceánů železem, při nichž byl ovlivněn život na tisícovkách km2. Jejich cílem bylo...

V. I. Vernadskijuzamčeno

Vladimir Ivanovič Vernadskij je jednou z nejznámějších postav ruské vědy. Studoval na univerzitě v St. Petěrburgu, kde ho učili mj. D. I....

Antropocén – velké zrychlení světauzamčeno

Novu epochu se snaží definovat nejen geologové. O počátku však nepanuje shoda. Lidé ovlivňovali nezanedbatelně své prostředí již před 60 000 lety...

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné