mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kindlmann Pavel

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., (*1954) vystudoval teoretickou kybernetiku na MFF UK a nyní je profesorem ekologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se evoluční ekologií, životními strategiemi a modelováním populační dynamiky na systémech mšice – afidofágní predátoři – terestrické orchideje. Je jedním z autorů knihy Biologické principy ochrany přírody (spolu s R. B. Primackem a J. Jersákovou), nakl. Portál, Praha 2001.

Počet článků: 2

Postrach studentů a jak jej srozumitelně přiblížit

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 631, 2006/10
Základní kurz matematiky, jenž nota bene bývá povinný, je postrachem valné většiny studentů biologie. Mohu to dosvědčit z vlastní letité zkušenosti...
 

O pohřbech ekosystémů a slaměných panácích

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 335, 2002/6
Poctivý vědec v dnešním světě skutečně neví, zda si má obléknout smuteční oděv, bílý plášť či terénní obuv, pokud chce být „in“ – aspoň současná...