mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Medová Hana

Mgr. Hana Medová (*1982) vystudovala PřF UK v Praze. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni se zabývá mikroorganismy (především fototrofními bakteriemi) žijícími v extrémních prostředích.

Počet článků: 1

Kam v Čechách za extrémofilními řasami a sinicemi

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 229, 2012/4
Výzkum extrémofilních organismů je jedním z nejzajímavějších témat současné mikrobiologie. V honbě za novými druhy vědci zkoumají termální vřídla,...