Palatinus Lukáš

Dr. Lukáš Palatinus (*1977) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a doktorát získal v oboru krystalografie na Univerzitě v Bayreuthu. V současnosti pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., kde se věnuje difrakci rentgenového záření a elektronů na krystalových strukturách.

Počet článků: 1

Kvazikrystaly

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 206, 2012/4
Co je to krystal Pro většinu z nás je typickým znakem krystalu jeho tvar. Krystaly jsou omezené krystalovými plochami. Různé látky krystalizují v...