RNDr. Vojen Ložek, DrSc.

RNDr. Vojen Ložek, DrSc., (*1925) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá geologií kvartéru. Věnuje se též malakozoologii a přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Z jeho knižních publikací připomeňme alespoň: Příroda ve čtvrtohorách (Academia, 1973), Zrcadlo minulosti (Dokořán, 2007).

Počet článků: 41

Kvantita neznamená kvalitu

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 159, 2009/3
„Je les příroda?“ Už název besedy dával tušit, že o názorové střety nebude nouze. Lesem může být leccos – od hlubokých hvozdů, které tu podle...
 

Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 856, 2008/12
V souvislosti s holinami, jež vznikají v důsledku imisí, se v posledních letech začala věnovat pozornost také intraskeletové erozi. 1) V...
 

Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 491, 2008/7
K řadě publikací o klimatických změnách, dnes tolik diskutovaných, přibyla loni další – tentokrát z pera zoologa a ekologa Tima Flanneryho. Autor...
 

Hrozba klimatických změn

8. 11. 2007  |  Vesmír 86, 702, 2007/11
V poslední době se středem pozornosti staly očekávané změny podnebí, které vyplývají z nejrůznějších pozorování a podněcují varovné výzvy odborníků...
 

„Alpy v době ledové“ po stu letech

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 524, 2007/8
V letech 1901 až 1909 vyšly tři díly jednoho z velkých monografických děl světové kvartérní geologie „Die Alpen im Eiszeitalter“, 1) které poskytly...
 

Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu?

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 178, 2006/3
Podle titulu by se zdálo, že jde o publikaci, jejíž recenze patří do turistického nebo sportovního časopisu, ale již název jedné z úvodních kapitol...
 

O krajině nekonvenčně a nápaditě

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 750, 2005/12
Letošního roku spatřila světlo světa pozoruhodná kniha z dílny nekonvenčního botanika Jiřího Sádla a několika spolupracovníků, jejíž poněkud...
 

Vetřelci o jedné noze

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 558, 2004/10
V minulých číslech Vesmíru probíhal seriál o invazích a expanzích rostlin, tentokrát se však obrátíme k jedné živočišné skupině, o níž bychom...
 

Z minulosti českých řek

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 447, 2004/8
Zájem laické i odborné veřejnosti o české řeky vzrostl hlavně po katastrofální povodni v srpnu 2002. Zvýšený zájem o řeky vyvolávají i technická...
 

Co odhalila srpnová povodeň 2002

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 482, 2003/9
Velká povodeň v srpnu 2002 nepřinesla jen zkázu, ale i mnohá poučení, zejména co se týče erozní a sedimentační dynamiky větších vodních toků....
 

Emil Hadač

5. 6. 2003  |  Vesmír 82, 306, 2003/6
Ve věku 89 let zesnul Emil Hadač, známý geobotanik, ekolog a organizátor. Na počátku výzkumné dráhy ho zaujaly otázky vývoje flóry nejzazšího...
 

MILOSLAV NEVRLÝ: Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a Slovenské republiky

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 203, 2002/4
Hluboké změny, které postihly přírodu během posledního půlstoletí, se staly jedním z vážných problémů. Ničení přírodních hodnot či rušivé zásahy do...
 

Přirozené změny podnebí

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 146, 2001/3
Katastrofické scénáře a realita Není divu, že neúspěšná haagská konference o snižování imisí v listopadu 2000 vyvolala v denním tisku záplavu úvah,...
 

Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita

5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 97, 2000/2
Úbytek rostlinných a živočišných druhů, likvidace celých společenstev, kalamity kulturních porostů a všeobecné ochuzování přírodního prostředí...
 

Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 77, 1998/2
Společnost ANISA, která se zabývá etnografií severních vápencových Alp, vydala výpravnou publikaci „Dachstein – vier Jahrtausende Almen im...
 

O přirozené vegetaci Křivoklátska

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 583, 1997/10
Není tomu tak dávno, co jsme referovali o monografii Lesní vegetace národního parku Podyjí (Vesmír 75, 36, 1996/1), a již nám přichází do rukou...
 

Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 681, 1996/12
O Novomlýnských nádržích se již psala spousta papíru, vedly se zasvěcené i méně zasvěcené diskuse v rozhlase a televizi. Nicméně nádrže tu dnes již...
 

MILAN CHYTRÝ a JIŘÍ VICHERK: Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 36, 1996/1
Vyhlášením Národního parku Podyjí získalo u nás tento nejvyšší ochranný statut první velkoplošné území v malé nadmořské výšce v teplé suché...
 

Ekologické pokusy ve střední době kamenné

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 333, 1995/6
Vesmír: MUDr. J. Vácha v eseji 74, 348, 1995/6 říká o vědě, že "usuzuje v podstatě stejně jako mladá dáma, která potkává při známé cestě do práce...
 

Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů

5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 16, 1995/1
Minulost je každou chvíli jiná a budoucnost už není, co bývávalo Během posledních dvou milionů let prodělaly zóny mírného pásma sérii dlouhých,...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné