Scheufler Pavel

Mgr. Pavel Scheufler (*1950) se zabývá dějinami fotografie, specializuje se na období do roku 1918, na dějiny kultury a otázky médií. Od roku 1990 externě působí na katedře fotografie FAMU. Od podzimu 1996 je členem redakčního týmu časopisu Advanced Foto Video. Pracuje v několika společnostech zabývajících se zejména záchranou fotografického dědictví. Vydal celkem 21 knih a učebních textů, např. Fotografické album Čech 1839–1914, Praha 1848–1914, Pražské fotografické ateliéry 1839–1918, Historické fotografické techniky, Stará Praha Františka Fridricha, Krásné časy – Rudolf Bruner-Dvořák, momentní fotograf ad.

Počet článků: 1

Florus Ignác Stašek

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 208, 2002/4
Technika daguerrotypie byla pojmenována po svém vynálezci, jímž se stal (díky spolupráci s vynálezcem heliografie Josephem Nicéphorem Niépcem)...