Adamík Peter

Peter Adamík (*1980) studuje na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (obor systematická biologie a ekologie), kde se zabývá ekologií ptáků. Migraci se krátkodobě věnoval během pobytu ve Woods Hole Oceanographic Institution, Massachusetts.

Počet článků: 2

Open access časopisy: není všechno zlato, co se třpytí

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 473, 2012/9
Asi se to stalo mnohým z nás. Po vydání našeho prvního odborného sdělení v nějakém mezinárodním časopise jsme jako juvenilní přeborníci vědy...
 

Mikroevoluce ptačí migrace

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 189, 2002/4
Snad každý má vžitou představu rozdělovat ptáky na stěhovavé a nestěhovavé, tj. na ty, kteří se v pozdním létě a počátkem podzimu vytratí, a ty,...