Špaček Robert

 

Počet článků: 1

K pojmu trvalo udržateľný rozvoj

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 186, 2002/4
Napĺňa ma beznádejou, keď počúvam kolegov ekológov opakovane používať termín trvalo udržateľný rozvoj. V inom ako zrejme len ekologickom kontexte...