Vilímek Vít

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., (*1959) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na katedře fyzické geografie a geoekologie této fakulty se zabývá geomorfologickým vývojem tektonicky aktivních oblastí a územími s vysokou dynamikou současných reliéfotvorných procesů. Působí rovněž v oblasti projevů přírodních ohrožení a rizik. Pracuje v Peru od r. 1996, a to na projektech v pohoří Cordillera Blanca a později na Machu Picchu. V minulosti působil také ve střední Asii a v orogeneticky aktivních oblastech Evropy (v Řecku, Itálii). Na období 2009–2011 je v ČR spolunositelem Centra excelence na výzkum sesuvů, jež udělují mezinárodní organizace ICL a ISDR.

Počet článků: 2

Dochází horským bohům trpělivost?

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 364, 2010/6
V roce 2000 jsme zahájili výzkumné práce na Machu Picchu (Vesmír 81, 215, 2002/4), abychom ověřili, do jaké míry památku ohrožují sesuvy přímo v...
 

Svahové pohyby na Machu Picchu

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 215, 2002/4
Machu Picchu, horské město Inků, ční ze hřbetu And vysoko nad kaňonem řeky Urubamby. Pro svět bylo objeveno až r. 1911, a později archeologové...