Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šedo Aleksi

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., (*1961) vystudoval Lékařskou fakultu UK. Působí v Ústavu biochemie a experimentální onkologie a je děkanem 1. LF UK.

Počet článků: 3

Stárnutí populace a nádory: hrozba pro budoucnost?uzamčeno

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 292, 2020/5
Strach ze smrti provází člověka po celou jeho historii. Lovci mamutů vypravovali své zemřelé na poslední cestu způsobem, který naznačoval jejich...
 

I nádor má svůj ekosystémuzamčeno

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 44, 2019/1
Výskyt nádorů celosvětově roste, což lze vidět i jako daň za prodlužování lidského věku. Tento fakt však představuje výzvu pro vývoj nových...
 

Experimentální studium šéfů

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 208, 1996/4
Rozhovor s G. S. Beckerem, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, který vyšel loni v týdeníku Respekt, se mimo jiné zabýval i aspekty sociální...