i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Bakteriofágy: únik od antibiotické rezistence

 |  4. 12. 2023
 |  Vesmír 102, 697, 2023/12

Bakteriální viry, bakteriofágy, zkráceně fágy, napadají bakteriální buňky a dokážou je zničit. Významně ovlivňují evoluci bakterií, regulují bakteriální populace včetně mikrobioty lidského těla, a pomáhají tak udržovat přirozenou rovnováhu mikroorganismů v prostředí. Vyskytují se všude, kde jsou bakterie, takže představují nejrozšířenější biologickou entitu v dnes známém vesmíru. Mohou být smrtící i pro patogeny rezistentní k antibiotikům, nabízí se tedy jejich využití k léčbě bakteriálních infekcí.

Fágy nepůsobí na bakterie širokospektrálně jako antibiotika, ale většinou druhově specificky. Někdy se dokonce množí jen na určitých kmenech konkrétního bakteriálního druhu.

Dle toho, jaký mají fágy životní cyklus, je dělíme na lytické a temperované. Zatímco lytické fágy redukují mikrobiální populace a jsou vhodné pro terapeutické využití, temperované fágy jsou hybnou silou bakteriální evoluce. Fágy s lytickým životním cyklem napadnou bakterii, využijí její metabolický aparát ke svému pomnožení a bakterii usmrtí. Fágy s lyzogenním životním cyklem (temperované neboli mírné fágy) dokážou bakterie buď usmrtit, nebo jsou schopné vložit svůj genom do specifických míst bakteriálního chromozomu, kde se potom udržuje jako tzv. profág. Mohou tedy prospívat bakteriím tím, že vnášejí nové geny kódující například toxiny a jiné faktory virulence. Temperované fágy jsou s bakteriemi v symbióze a využívají dělení bakteriálních buněk k replikaci vlastního genomu. Proto se pro terapeutické účely na rozdíl od fágů lytických využívají pouze výjimečně.

Fágy mohou doplnit a mnohdy také nahradit antibiotickou léčbu. Kdo by ale očekával, že fágové preparáty nakoupí v české lékárně, byl by zklamán.

Fágová terapie se dnes v humánní medicíně využívá ve specializovaných centrech v Gruzii, v Rusku, v Polsku a v Belgii. Některé země umožňují u pacientů s vážným nebo bezprostředně život ohrožujícím onemocněním aplikaci fágových přípravků v rámci tzv. použití ze soucitu (např. USA, Francie, Austrálie). Experimentální fágová terapie byla opakovaně popsána jako bezpečná a efektivní metoda léčby bakteriálních infekcí u zvířecích modelů i v humánní medicíně. Roky trvající diskuse o nastavení pravidel výroby, kontroly kvality a bezpečnosti využívání bakteriofágových přípravků nedávno vyústily ve směrnici Evropské lékové agentury (EMA) k fágovým veterinárním přípravkům a v brzké době můžeme očekávat novou kapitolu evropského lékopisu. Ukotvení fágových přípravků v lékopisu je důležitým krokem k jejich registraci a k lepší dostupnosti fágové terapie v Evropské unii.

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Virologie, Bakteriologie

O autorech

Dana Štveráková

Martin Benešík

Marek Moša

Další články k tématu

Klony útočíuzamčeno

V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...

Plíživá globální hrozba

Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...

Antibiotika v českém zemědělstvíuzamčeno

Jedním z hlavních cílů, které Evropská komise stanovila v Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal), je strategie Z farmy na vidličku (Farm...

One Health: komplexní přístup k antibiotické rezistenciuzamčeno

Uspět v boji s antibiotickou rezistencí není možné bez mezinárodní spolupráce a dlouhodobého úsilí napříč obory. Tomu má napomoci koncept One...

Bakterie: problémová rezistence, obdivuhodná adaptace

Jak jsem se dočetl v textu Heleny Žemličkové (s. 684), v Evropě zemře v důsledku onemocnění způsobených bakteriemi rezistentními na antibiotika...

Rostoucí problém s rezistentními kmeny v nemocnicíchuzamčeno

Všude na světě, i v těch nejvyspělejších zemích, se čas od času lékaři setkají s případem infekce způsobené bakteriemi rezistentními na všechna...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...