i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Rostoucí problém s rezistentními kmeny v nemocnicích

 |  4. 12. 2023
 |  Vesmír 102, 691, 2023/12

Všude na světě, i v těch nejvyspělejších zemích, se čas od času lékaři setkají s případem infekce způsobené bakteriemi rezistentními na všechna dostupná antibiotika. Přes všechny snahy odborné veřejnosti, která se rezistencí zabývá, takových případů stále přibývá a v některých částech světa se již dnes jedná o běžnou situaci.

Při hospitalizaci nemocného člověka je nutné kromě zjevných výhod počítat i s určitými riziky. Jedním z nich je expozice mikrobům s rezistencí k antimikrobiálním látkám. Organismus pacienta může být takovými mikroby pouze kolonizován a pro jeho zdraví to nemusí znamenat žádnou zátěž. U novorozenců, pacientů s poruchou imunity či pacientů po chirurgickém výkonu však mohou vysoce rezistentní mikroby způsobovat závažné a obtížně léčitelné komplikace.

Detekce a kategorizace

Aby bylo možné pacienta s jakoukoli infekcí správně léčit, je zásadní, aby byl vzorek odebraný z místa infekce zaslán na mikrobiologické pracoviště. Tam je patogen ve vzorku detekován, identifikován a je otestována citlivost k antibiotikům (obr. 1). Bez průkazu citlivosti nelze s jistotou indikovat adekvátní antibiotickou terapii. Pokud se toto vyšetření neprovede a pacient je léčen antibiotiky empiricky („naslepo“), může léčba selhat a zbytečně se projeví nežádoucí účinky antibiotik. Nesprávně zvolená antibiotika či nevhodné dávkování navíc podporuje antibiotickou rezistenci.

Na základě vyšetření citlivosti lze zařadit jednotlivé bakteriální kmeny do fenotypické klasifikace, což umožňuje lepší komunikaci mezi odborníky. Od roku 2008 se používá tradiční klasifikace dle antibiogramu jednotlivých kmenů. Ty se dělí na MDR (multirezistentní, multidrug resistance), kam spadají kmeny necitlivé k alespoň jednomu antibiotiku z minimálně tří skupin, XDR (extenzivně rezistentní, extensive drug resistance), u nichž zbývá citlivost k antibiotikům z maximálně dvou skupin, a PDR (panrezistentní, pan-drug resistance), tedy necitlivé ke všem antibiotikům ze všech skupin.

Tyto pojmy však poslední dobou ztrácejí na důležitosti. Poskytují totiž jen informaci o tom, ke kolika antibiotikům je bakterie rezistentní, a nezohledňují konkrétní antimikrobiální látku. Mnohem lépe vypovídající je nová klasifikace rezistence DTR (difficult-to-treat). Toto označení vyjadřuje, že sledovaný kmen je rezistentní ke všem antibiotikům první volby na většinu infekcí – betalaktamům a fluorochinolonům. Tato antibiotika se pro svou vysokou účinnost a nízkou toxicitu využívají vůbec nejvíc, proto tato klasifikace dává v klinické praxi při výběru antibiotické terapie větší smysl. [1]

Nyní vidíte 20 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie, Bakteriologie

O autorovi

Jan Závora

MUDr. Jan Závora (*1990) vystudoval 1. lékařskou fakultu UK. Pracuje jako lékař na oddělení klinické mikrobiologie a ATB centra Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. V současné době je studentem doktorského studia v oboru lékařská mikrobiologie.
Závora Jan

Další články k tématu

Klony útočíuzamčeno

V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...

Plíživá globální hrozba

Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...

Bakteriofágy: únik od antibiotické rezistenceuzamčeno

Bakteriální viry, bakteriofágy, zkráceně fágy, napadají bakteriální buňky a dokážou je zničit. Významně ovlivňují evoluci bakterií, regulují...

Antibiotika v českém zemědělstvíuzamčeno

Jedním z hlavních cílů, které Evropská komise stanovila v Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal), je strategie Z farmy na vidličku (Farm...

One Health: komplexní přístup k antibiotické rezistenciuzamčeno

Uspět v boji s antibiotickou rezistencí není možné bez mezinárodní spolupráce a dlouhodobého úsilí napříč obory. Tomu má napomoci koncept One...

Bakterie: problémová rezistence, obdivuhodná adaptace

Jak jsem se dočetl v textu Heleny Žemličkové (s. 684), v Evropě zemře v důsledku onemocnění způsobených bakteriemi rezistentními na antibiotika...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...