i

Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

One Health: komplexní přístup k antibiotické rezistenci

 |  4. 12. 2023
 |  Vesmír 102, 686, 2023/12

Uspět v boji s antibiotickou rezistencí není možné bez mezinárodní spolupráce a dlouhodobého úsilí napříč obory. Tomu má napomoci koncept One Health, spojující v sobě péči o zdraví lidí i zvířat a o stav životního prostředí.

Antibiotická rezistence ovlivňuje nejen zdraví, ale i sociální, ekonomickou a politickou sféru, a stejně tak fungování přírodních ekosystémů. Při řešení tohoto problému se tedy nestačí zabývat pouze zdravotnictvím, ale je třeba se zaměřit na všechny aspekty fungování společnosti, které ke vzniku, rozvoji a šíření rezistence přispívají, a také na složité vztahy v globálním ekosystému.

Antibiotická rezistence je dynamický proces, který odráží nadměrné a často nesprávné používání antibiotik u člověka, zvířat a v zemědělství. V některých částech světa dramaticky narůstá, jinde naopak u některých patogenů pomalu pozorujeme její pozvolný pokles, což je skvělá zpráva, která odráží úspěch společného úsilí s tímto problémem něco dělat.

Sjednocující princip

Koncept One Health (Jedno zdraví) je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) definován jako sjednocující přístup směřující ke zlepšení zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Vychází ze skutečnosti, že zdraví lidí, domácích a volně žijících zvířat, rostlin a prostředí, ve kterém žijí, jsou úzce propojeny a navzájem se ovlivňují. Je založen na komunikaci a vzájemné spolupráci různých sektorů veřejného zdraví, rozmanitých vědních oborů a veřejnosti. Zahrnuje aktivity na regionální, národní i celosvětové úrovni.

Zájem o bližší propojení humánní a veterinární medicíny a prozkoumání jejich vzájemného vlivu na zdraví lidí i zvířat projevil již v 19. století německý lékař a politik Rudolf Virchow. Respektoval důležitost Hippokratova srovnávacího přístupu při vyšetření a pro infekce přenášené ze zvířat na člověka zavedl termín zoonóza. Iniciativou mezinárodních organizací, jako je WHO nebo FAO (Organizace pro výživu a zemědělství), se tento koncept rozšířil na celý globální ekosystém.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Farmakologie, Bakteriologie

O autorovi

Monika Dolejská

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., (*1982) vystudovala mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na Veterinární univerzitě Brno a Lékařské fakultě UK v Plzni se zabývá antibiotickou rezistencí u lidí, zvířat a v prostředí. Ve svém výzkumu se snaží uplatnit přístup One Health.
Dolejská Monika

Další články k tématu

Klony útočíuzamčeno

V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...

Plíživá globální hrozba

Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...

Bakteriofágy: únik od antibiotické rezistenceuzamčeno

Bakteriální viry, bakteriofágy, zkráceně fágy, napadají bakteriální buňky a dokážou je zničit. Významně ovlivňují evoluci bakterií, regulují...

Antibiotika v českém zemědělstvíuzamčeno

Jedním z hlavních cílů, které Evropská komise stanovila v Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal), je strategie Z farmy na vidličku (Farm...

Bakterie: problémová rezistence, obdivuhodná adaptace

Jak jsem se dočetl v textu Heleny Žemličkové (s. 684), v Evropě zemře v důsledku onemocnění způsobených bakteriemi rezistentními na antibiotika...

Rostoucí problém s rezistentními kmeny v nemocnicíchuzamčeno

Všude na světě, i v těch nejvyspělejších zemích, se čas od času lékaři setkají s případem infekce způsobené bakteriemi rezistentními na všechna...

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...