mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Melter Oto

Doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D., (*1965) vystudoval veterinární medicínu v Košicích. Doktorát z lékařské mikrobiologie získal na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pobýval na Rockefellerově Univerzitě v New v Yorku a v Instituto de Tecnologia Química e Biologica (ITQB) v Portugalsku. Je průkopníkem molekulární epidemiologie MRSA u nás, popsal tvz. Český klon MRSA. Působí jako pedagog a klinický mikrobiolog v Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, výzkumně se věnuje diagnostice bakteriálních infekcí a netradičním mechanismům rezistence klinicky významných bakterií.

Počet článků: 1

Klony útočíuzamčeno

4. 12. 2023  |  Vesmír 102, 694, 2023/12
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...