mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kolář Jan

Mgr. Jan Kolář (*1972) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je doktorandem na katedře fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK a v Ústavu experimentalní botaniky v Praze se zabývá výzkumem cirkadiánních rytmů a fotoperiodizmu rostlin.

Počet článků: 3

Bílé listy podzimu

4. 12. 2023  |  Vesmír 102, 669, 2023/12
V sobotu 14. října jsem pobýval v Telči a na pěšině mezi železniční tratí a Staroměstským rybníkem jsem si všiml několika málo kusů zcela bílých...
 

Abstraktní mapa genetické informaceuzamčenokomerce

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 690, 2015/12
Tento rok se v italském Miláně konala světová výstava EXPO. Hlavní téma letošního ročníku výstižně popisuje motto „Potraviny pro planetu, energie...
 

Melatonin: Bonanza v biologii?

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 12, 1997/1
Melatonin je poměrně jednoduchý derivát indolu, 5-metoxy-N-acetyltryptamin (viz obr.obrázek). Původně byl identifikován r. 1958 jako živočišný...