Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Syndrom podvodnice

 |  4. 12. 2023
 |  Vesmír 102, 728, 2023/12

Ráda bych vám pověděla nějakou lingvistickou zajímavost, přepadl mě ovšem imposter syndrom. Napíšu tedy podvodně přímo o něm.

Impostor nebo také imposter syndrom je zjednodušeně stav či přesvědčení, kdy silně pochybuju o svých znalostech a schopnostech a bojím se, že budu označena jako podvodnice. Tak si můžou připadat třeba ti, kteří někoho učí, něco zkoumají, někoho o něčem informují, tedy ti, kteří požívají status člověka, který ví. V angličtině koexistují obě varianty, impostor tam proplul z latiny přes francouzštinu a imposter je jeho anglické alter ego s běžnější anglickou činitelskou příponou -er, vzniklé nejspíš analogií. V angličtinách – to množné číslo je záměrné – se spelování věnuje podobně hysterická pozornost jako v češtině pravopisu. Vypadá to, že byť jsou obě podoby uznávány, rozdíl mezi nimi je, v různých angličtinách mají trošku jiný status a jinou frekvenci.

Frekvence v češtině se ovšem ani na datech z jazykových korpusů nezjišťuje snadno. Spojení je to nové a objevuje se nezřídka i jako citace anglického termínu, tedy v podobě syndrome namísto počeštěného syndrom, například ve spojení Trpímimpostor syndrome“, kde cizost ještě posilují uvozovky. Data zkreslují i zmínky o veganském burgeru od jedné známé fastfoodové společnosti pojmenovaném příznačně The Imposter. Tendenci ale i v takto heterogenních dokladech vysledovat lze: v češtině se ustaluje foneticky přímá podoba imposter.

Existuje český ekvivalent? Čeština kupodivu nerozlišuje tolik typů podvodníků jako angličtina. Imposter je někdo vydávající se za někoho jiného a slovníky k tomuhle obsahu nabízejí krom podvodníka už jen hochštaplera. Toho ovšem ve spojení se syndromem v korpusech nenajdeme. Musíme proto zůstat u podvodníka, který má význam širší. V nejnovějším korpusu elektronických textů online2_now (citováno 7. 11. 2023) je spojení syndrom podvodníka mnohokrát častější než třeba sňatkový podvodník (v poměru 65 : 3), zatímco v předcházejícím a objemnějším korpusu elektronických textů ještě není. Zcela zřídkavý, ne-li výjimečný je i podvodnický syndrom. Jestli podvodník přebije imposter(a), nevíme. Imposter je významově specifičtější, navíc celý ten jev je typický v kontextech, v nichž nebývají cizí slova na překážku. U podvodníka by pak chyběla podvodnice. A bez podvodnic to nejde, věřte mi. 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Hana Dufková

Mgr. Hana Dufková, Ph.D., (*1986) vystudovala doktorské studium v oboru český jazyk, dlouhodobě pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, podílí se na projektu v Psychologickém ústavu AV ČR, píše učebnici, je v projektu Zeptej se vědce a externě učí na Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UK. Zajímá ji didaktika jazyka, popularizace vědy, znakové jazyky a mnoho podob vztahu jazyka a společnosti, která funguje na provázanosti mysli a jazyka, a jedince ve společnosti jazyků. Přestala věřit v to, že jazyk se dá a má dát usměrnit. Kromě práce miluje cesty vlakem kamkoli pryč, zvěř, pivovarnictví a svoje blízké.

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...