mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Chytrý Milan

Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., (*1967) vystudoval systematickou botaniku a  geobotaniku na Přírodovědecké fakultě MU. V Ústavu botaniky a zoologie této fakulty se zabývá diverzitou a ekologií rostlinných společenstev.

Počet článků: 1

Česká flóra: nový online projekt České botanické společnosti

4. 12. 2023  |  Vesmír 102, 675, 2023/12
Česká botanická společnost zřídila projekt Česká flóra na mezinárodním portálu iNaturalist. Profesionální i amatérští botanici zde mohou sdílet...