mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Smyčka Václav

Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D., (*1988) vystudoval germanistiku a české dějiny na FF UK. Působí v ÚČL a na FF UK. Zabývá se českou a česko-německou literaturou 18. a 19. století, německou literaturou současnosti, teorií dějepisectví a kolektivní pamětí.

Počet článků: 2

Vítězství dystopiíuzamčeno

4. 12. 2023  |  Vesmír 102, 718, 2023/12
Zdevastovanou krajinou táhnou vyhladovělý otec a syn nákupní vozík se zbytky zásob; rozhovor dvou klimatologů přeruší přílivová vlna zaplavující...
 

Pakt cenzury a erotikyuzamčeno

9. 1. 2017  |  Vesmír 96, 50, 2017/1
Paradoxní pakt zákazu a erotiky, výsledek vzájemného vyjednávání cenzorů, autorů a jejich čtenářů, lze názorně ilustrovat na příkladu pražské...