Ekologie a životní prostředí

Izotop <sup>14</sup>C jako past na pytláky

Izotop 14C jako past na pytláky

Ondřej Vrtiška | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 658, 2022/11

Jak stará je slonovina z nelegálních zásilek zadržených úřady v posledních letech? Analýza obsahu izotopu 14C v kontrabandu z Angoly, Hongkongu...

To, co jíme, mění tvář naší planety

To, co jíme, mění tvář naší planety uzamčeno

Jan Frouz | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 710, 2022/11

Produkce potravin, tedy vznik a rozvoj zemědělství, je řadou mechanismů provázána s výraznými změnami ekosystémů.

Mezinárodní společnost „Kočka“

Mezinárodní společnost „Kočka“

Marek Janáč | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 715, 2022/11

1932: V první polovině listopadu roku 1932 zasedalo v Baltimore valné shromáždění mezinárodní společnosti, nazvané „Kočka“. Mimo jiné byl...

Zahrádkářské osady jako nezbytnost

Zahrádkářské osady jako nezbytnost

Lukáš Senft | 31. 10. 2022 | Vesmír 101, 716, 2022/11

O Češích se vypráví leccos: jsou prý národem ateistů, houbařů, zahrádkářů... V posledních letech se ovšem objevují studie a výzkumy, které blíže...

Proč je naše planeta dobré místo pro život

Proč je naše planeta dobré místo pro život uzamčeno

Jan Frouz | 3. 10. 2022 | Vesmír 101, 644, 2022/10

Země, naše planeta, je unikátní místo. Poskytuje nejlepší podmínky pro život v celém známém vesmíru. Existence těchto podmínek je výsledkem mnoha...

Vztah socialistického člověka k přírodě

Vztah socialistického člověka k přírodě

Ondřej Vrtiška | 3. 10. 2022 | Vesmír 101, 647, 2022/10

1952: Revoluce jdoucí světem proměňuje postupně veškeré naše jednání, myšlení, cítění. Proměňuje revolučně i prostředí, v němž žijeme, mění tedy...

Záchrana, ochrana, růst a spor

Záchrana, ochrana, růst a spor uzamčeno

Jan Andreska | 11. 7. 2022 | Vesmír 101, 446, 2022/7

Ochrana některých živočišných druhů vyvolává neutuchající diskusi. Začala již počátkem 20. století, kdy se vedly první spory o ptačí predátory,...

Která strana je nejbohatší?

Miroslav Zeidler | 30. 5. 2022 | Vesmír 101, 346, 2022/6

Bohatost rostlinných společenstev v nehostinných oblastech souvisí nejen s klimatickými podmínkami, ale i s lokální topografií, především...

4000 km<sup>2</sup>

4000 km2

Ondřej Vrtiška | 30. 5. 2022 | Vesmír 101, 347, 2022/6

Mezi roky 1999 a 2019 na celém světě zaniklo asi 13 700 km2 pobřežních mokřadů. Zároveň jich však asi 9700 km2 vzniklo, takže čistá ztráta se...

Pásovci v blízkosti lidí mění své chování

Pásovci v blízkosti lidí mění své chování

Ivan H. Tuf | 30. 5. 2022 | Vesmír 101, 346, 2022/6

Vliv lidské činnosti na okolní prostředí je nepopiratelný, byť občas není příliš zjevný. Příkladem mohou být pásovci devítipásí (Dasypus...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné