Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Jsme dědici Chórezmu?

(ad Odpověď na každou otázku, Vesmír 81, 493, 2002/9)
 |  5. 12. 2002
 |  Vesmír 81, 666, 2002/12

Připojuji se k odpovědi V. Matouška, neboť se mi zdá, že na otázky P. Vreciona tak docela neodpověděl. 1) P. Vrecion patrně zaměnil středoazijský Chórezm (s centrem v dnešním Uzbekistánu, resp. Karakalpakstánu) s Chazarskem, které leželo při Kaspickém moři a na dolním toku Volhy. Jeho hlavní město Itil leželo při pravém břehu ramene Volhy a bylo zničeno proudem řeky. Dnes po něm není téměř ani stopy. Před Itilem byl hlavním městem Semender na západním břehu Kaspiku. Chazarská říše existovala zhruba od roku 650 do roku 965; potomky Chazarů jsou hlavně různí předkavkazští kozáci, kteří vznikli smíšením zbytků Chazarů s ruskými uprchlíky. Vzhledem k době existence říše, v níž byl kupodivu státním náboženstvím judaizmus, neměli Chazaři na Slovany přímý vliv. Za nepřímý vliv je možné označit to, že územím kolem Kaspického moře procházeli kdysi Hunové, Avaři a další kmeny turkické i uralské, např. předkové Maďarů, kteří měli ve své době vliv na historii celé Evropy. Slované se objevují ve svých současných sídlech až od 5.– 6. století (Sámova říše zhruba 623–658). Rané dějiny Slovanů jsou tedy s dějinami Chazarů časově souběžné (ostatně Konstantin a Metoděj působili v letech 861–862, tj. před odchodem na Velkou Moravu, právě v Chazarsku). Chazarská říše byla vyvrácena tažením ruského knížete Svjatoslava Igoreviče r. 965. Teprve po r. 977 byla část Chazarska (včetně Itilu) okupována výše zmíněným Chórezmem, který byl poté po staletích vyvrácen Čingischánem. Chórezmská říše v různém rozsahu existovala cca od 4. století; do dějin Slovanů však nezasáhla.

Nezdá se, že by Slované čímkoli převyšovali své předchůdce, žádnou zvláštní technologickou vyspělostí se zřejmě nevyznačovali. Měli prostě to štěstí, že přišli v pravou dobu a v případě českých zemí do poloopuštěné krajiny (z odcházejících Markomanů vznikli posléze Bavoři), kterou bez zvláštních bojů postupně obsadili (s přežívajícími zbytky Keltů patrně brzy splynuli). Úspěchu pak dosáhli svým počtem a přiměřenou agresivitou (viz dějiny Sámovy říše). Otázka „proč nezůstali tam, kde byli“, je trochu zavádějící, protože se vlastně neví, kde přesně byli, víme jen, že mezi Vislou a Dněprem. Není však známo, že by někdy v doložitelné době sídlili u Kaspického moře. Kaspické události proběhly v jiné době než příchod Slovanů na naše území (Kaspické moře se zvedlo dvakrát, poprvé v 10. století o 3 metry, podruhé ve 13. až 14. století o 10 metrů) a naše země mohly ovlivnit pouze nepřímo – nájezdy kočovných Maďarů, které přispěly k rozvratu Velkomoravské říše.

Poznámky

1) Pozn. red.: P. Vrecion upozornil, že původní otázka měla být lépe položena takto: Co bylo příčinou úspěchu Slovanů? Byla to technologická vyspělost? Pokud ano, kde se vzala? Proč Slované nezůstali tam, kde byli? Co je vyhnalo? Byla to válka, ekologicka krize, jako je například zaplavení území Kaspikem? L. Mojdl reaguje i na tyto doplňující otázky.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorovi

Lubor Mojdl

Ing. Lubor Mojdl (*1944) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Pracoval v několika pivovarech, kromě jiného i v Etiopii. Od roku 1990 se věnuje technické a poradenské činnosti v nápojovém průmyslu. Zajímá se o obecnou a srovnávací lingvistiku, slavistiku, austronesistika aj. E-mail: lubor.mojdl@volny.cz

Doporučujeme

Spočítat to covidu

Spočítat to covidu

Martin Šmíd  |  5. 4. 2021
Představte si, že jste starosta středně velkého města a že ve vašem městě propukne epidemie. Musíte rozhodnout, co proti ní udělat. Na jedné...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné