Stiborová Marie

Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc., (*1950) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na této fakultě se zabývá enzymovými systémy metabolizujícími cizorodé látky a biochemickými aspekty chemické karcinogeneze.

Počet článků: 2

Škodlivé aromatické nitrosloučeniny

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 683, 2002/12
S rozvojem poznatků o škodlivosti sloučenin z provozů chemického průmyslu vzrostla obava z „chemie“ jakožto hlavního zdroje znečištění životního...
 

Onemocnění ledvin z čínských bylin

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 493, 2000/9
Závažnou problematikou se stává používání netradičních léčebných metod využívajících „zázračné“ přípravky. Těmto metodám bývají přičítány...