Vonka Vladimír

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., (*1930) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. V Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze se zabývá úlohou virů v patogenezi lidských nádorů a vývojem nových vakcín.

Počet článků: 3

Naděje a rizika molekulové medicíny

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 132, 1999/3
Molekulová biologie je založena na kombinaci fyzikálních, chemických a biologických postupů sladěných tak, aby mohly postihnout vztah mezi...
 

Priony

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 4, 1997/1
V článku o prionech jsme se dopustili chyby. V posledním odstavci na s. 551 jsme uvedli informaci opírající se o novinovou zprávu, kterou jsme...
 

Priony

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 547, 1996/10
Příroda nám přináší nová a nová překvapení. Část z nich souvisí s činností člověka, jeho neznalostí a nepochopením složitosti světa, v němž žijeme....