Vidím-umění

 |  5. 3. 1999
 |  Vesmír 78, 178, 1999/3

Videoumění jsme ještě na zadních stránkách Vesmíru neměli. Trochu to souvisí i s tím, že u videoumění je ještě více než u jiného umění třeba „být u toho“’ a že reprodukce může být jen připomínkou už viděného a zažitého, že má jen dokumentační hodnotu. To ale neznamená, že by taková reprodukce nemohla mít svou vlastní výtvarnou hodnotu; obě reprodukce na obálce to ostatně dokládají. Jenže tato hodnota je odlišná od hodnoty dokumentované akce, a hlavně od „bytí u toho“. Zdá se mi, že tento rozdíl stále ještě není dostatečně prozkoumán a že si jej ne zcela uvědomujeme. Vezměme příklad odjinud: v lingvistice, filozofii jazyka (či analytické filozofii) kdysi způsobilo převrat a revoluci zjištění, které když teď řeknu jednou větou, bude působit jako banalita: že je totiž zásadní rozdíl mezi pronesením věty (v konkrétní situaci, kontextu) a větou o sobě (pokud vůbec něco takového je), tedy jejím lineárním zakódováním v písmu. Analyzovat, rozkládat, pitvat můžeme jen větu „zdokumentovanou“ – jen ta se totiž už nehýbe, nemůže se bránit, je mrtvá.

Tento rozdíl je krajně důležitý a nedbání rozdílu naprosto zhoubné. Televize předstírá, že jejím prostřednictvím „budeme u toho“. V nejčistší podobě to vyjadřuje slogan jedné ze stanic: „Neptejte se sousedů, co se u vás stalo, zavolejte nám a my to zjistíme za vás.“ Prožijeme, uvidíme, pochopíme atd. za vás. Nejde jen o to, že je to náhražka, Ersatz, za naše prožití, uvidění, pochopení atd., ale že ona slova „prožijeme, uvidíme, pochopíme atd.“ jsou už sama tou nejhorší Ersatz. Ocitáme se v Ersatz-světě; možná to vše začalo v okamžiku, kdy svět (skutečnost atd.) byl nahrazen (nějakým správným, jedině možným, pokrokovým atd.) popisem. Vilém Flusser vidí začátek světa náhražek, technických obrazů, v tom okamžiku, kdy z průvodu svatebčanů vycházejících z kostela vystoupí jeden, aby je „sejmul“, pořídil fotografii, dokument, aby tuto událost zachytil (šílený obrat: „zachytit událost“). Událost pak je událostí jen tehdy, je-li zachycena, zaznamenána. Podmořské svatby se přece konají proto, aby mohly být snímány, žádný terorista neunese letadlo, nebude-li mít zaručenu přítomnost kamer, frekvence výskytu politiků před kamerami je významnější než to, co říkají. Dějiny končí, mizí v nepřehledné změti „ersatzů“. Nedějí se už, nýbrž jsou zaznamenávány, ba dokonce jsou ztotožněny s tím zaznamenáváním. Neříkám, že se to vše nemá dělat (jinou možnost patrně ani nemáme), nýbrž jen to, že si máme být vědomi, co to vlastně děláme. To je i smysl Flusserova varování: Neprohlédneme-li aparáty za „technickými obrazy“, tyto aparáty nás pohltí.

Videoumění lze chápat i jako pokus o vizuální předvedení toho, co jsem právě říkal, a to metodou „ozvláštnění“, vytržení z obvyklého kontextu – abychom tak něco opravdu uviděli. „Přeložil“ jsem video-umění jako vidím-umění: video znamená přece „vidím“, je to tedy v jistém smyslu také umění vidět. A nejen to: videre znamená nejen vidět, ale i hledět, dívat se, zažít, zakusit, prožít, pozorovat, znát, vědět, rozumět, přemýšlet, uvažovat, dbát, starat se, jevit se, ukazovat se.

Petrolejová lampa z Rónaiovy videoinstalace Elastická realita nehoří a nedává světlo; z malého monitoru na nás kouká pomalounku se elasticky měnící tvář autora.

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné