Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hampl Martin

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc., (*1940) vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá se teoretickou geografií, geografií obyvatelstva a regionálním rozvojem. Je členem Academia Europeana a Učené společnosti ČR.

Počet článků: 1

Populační vývoj světa

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 129, 1999/3
Nebývalá dynamika růstu světové populace v druhé polovině tohoto století se již od 60. let stala velkým tématem výzkumu a zdrojem obav politiků...