doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., (*1972) vystudoval biologii na PřF UK a botaniku na Biologické fakultě JČU. V Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, jehož je ředitelem, se zabývá kvartérní paleoekologií a environmentální archeologií. Přednáší na PřF UK. Mj. je spoluautorem a editorem monografie Afrika zevnitř: Kontinentem sucha a věčných proměn.

Počet článků: 40

Cesta do pekel globálního povědomí (Sebenaplňující proroctví)

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 357, 2009/6
Na základě přečtení poutavého a úderného článku Petra Pokorného bych doporučil Radě vlády České republiky pro vědu a vývoj, aby přehodnotila...
 

Cesta do pekel globálního povědomí

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 267, 2009/4
Psát o globálním oteplování se momentálně nesluší. Buďto riskujeme, že budeme až k pláči triviální (v případě, že se oteplování rozhodneme...
 

Expedice Gilf Kebir 2008

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 138, 2009/3
Zdá se, že expedice Gilf Kebir 2008 právě vrcholí. Všech se zmocňuje viditelné vzrušení. Vždyť cestou jsme překonali stovky kilometrů liduprázdné...
 

Kolaps a stabilita v době pravěkých zemědělců

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 630, 2007/10
To, co bude následovat, budou především spekulace, a to spekulace v onom původním, nepejorativním smyslu, z latinského speculari, což znamená...
 

Ad Jardangy, agúly a manaváry

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 537, 2007/9
Pěkný článek, jenže ti lidé, co tam bydleli, k svému životu potřebovali, jak jinak, dřevo. Na topení, vaření, stavby. Proč se svalují všechny změny...
 

Jardangy1), agúly a manaváry

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 216, 2007/4
Paleoekologické a archeologické výzkumy nitra Sahary dokládají výrazně vlhčí klima v první třetině holocénu. Postupné vysychání pouští ležících...
 

Velký bratr uděluje lekci

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 276, 2004/5
Evropa, svérázný, ale vcelku nepatrný výběžek na těle největšího z kontinentů, ráda zapomíná, že je součástí daleko širšího světa. Občas stojí za...
 

Jak vznikly jihoamerické savany

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 17, 2002/1
Tropické nížiny Jižní Ameriky si mnoho lidí podvědomě spojuje s neprostupnou spletí bujného tropického pralesa. Skutečnost je však mnohem...
 

Delta Dunaje

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 556, 2001/10
Dunajská delta, to je pět a půl tisíce čtverečních kilometrů líně tekoucích kanálů, zarostlých jezer, nedohledných rákosin a neprostupných vrbových...
 

Osudy zaniklého jezera

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 209, 2000/4
Jaký rozsah mělo zaniklé jezero Švarcenberk? Byla to jen malá nádrž, či rozsáhlá vodní plocha s mnohametrovou hloubkou? K vyřešení této otázky bylo...
 

Proč Máchovo jezero není jezero

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 235, 2000/4
Po celém našem území se setkáváme s lidovými představami o bažinách jakožto bývalých jezerech. Bývá tak vysvětlován i původ našich nejstarších...
 

Od našeho zpravodaje

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 235, 2000/4
1. dubna dorazila do redakce zpráva od našeho zahraničního zpravodaje z Venezuely. Dozvídáme se z ní, krom jiného, že časopis Vesmír je mezi...
 

Na stopě Noemovy potopy – Biblická potopa jako skutečná historická událost?

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 528, 1999/9
Není běžné, aby se přírodovědné objevy zásadního významu promítly do populárně-vědecké publikace již po několika letech, či dokonce měsících....
 

Trpaslík vítězí nad obrem

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 449, 1999/8
Rašeliniště jsou suchozemské ekosystémy na trvale zamokřených stanovištích, kde převažuje produkce organické hmoty nad jejím rozkladem. Odumřelé...
 

Teplomilné rostliny v chladných dobách

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 367, 1999/7
Pylová analýza je nejosvědčenější a dosud nejvíce používanou metodou studia vývoje vegetace v minulosti. Během tří krátkých exkurzí na odlišná...
 

Svědectví smetišť, stok a jímek

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 136, 1999/3
Historik se při své práci obyčejně noří mezi police plné zažloutlých archivních dokumentů, archeolog do nitra syrové, studené země. A protože...
 

Tepui

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 557, 1996/10
Guyanský štít je jedno z nejstarších horninových jader na Zemi. Skládá se z granitů a rul proterozoického až archaického stáří (nejstarší jsou ze...
 

Neolit skončil, zapomeňte!

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 398, 2004/7
Evropou obcházejí strašidla: je to globalizace, globální oteplení, ztráta stability, biodiverzity a kulturních tradic, eutrofizace, chemizace...
 

Barunčino znovunabyté panenství

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 461, 2004/8
Pokrok i úpadek Není divu, že se s vegetací něco děje: je jiná doba. Není divu, začíná-li se cosi dít i s námi. O holocenním vývoji vegetace nás...
 

Krajina pražského east endu

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 525, 2004/9
Zatím náš výklad vypadal možná až příliš abstrakně. Chce to podrobný příklad, a to je prvním důvodem, proč na chvíli zmenšíme zorný úhel z...
 
Strana: [1]  [2] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné