Pokorný Petr

Doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., (*1972) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK a botaniku na Biologické fakultě JČU. V Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, jehož je momentálně ředitelem, se zabývá kvartérní paleoekologií a environmentální archeologií. Externě přednáší na Přírodovědecké fakultě UK.

Počet článků: 50

Všechno je jinak

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 632, 2013/11
Princip Occamovy břitvy, ve vědě mnohokrát osvědčený, velí přiklonit se k takovým modelům a hypotézám, které operují s co nejmenším množstvím...
 

Skrytý půvab klasifikaceuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 504, 2013/9
Pro většinu geologů je holocén cosi zhola nezajímavého. Už samo to slovo znamená něco jako „úplná současnost“. Tak jakápak geologie! Přesto zájem o...
 

Cesty do hlubin zamrzlého času

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 438, 2012/7
Přírodopis ledovce Když padá sníh na povrch ledovcového tělesa, jeho váha tlačí na starší vrstvy sněhu v podloží. Tím postupně vzniká kompaktní led...
 

Stáří vrstev

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 447, 2012/7
Není určitě žádným tajemstvím, že povrchy ledovcových těles nejsou tvořeny ledem, ale čerstvým sněhem. (Tedy v případě, že ledovce v daném místě...
 

Jako ten viselec...

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 307, 2012/5
Nebývá zvykem, aby autor takto veřejně reagoval na recenzi svojí knihy. Výše publikovaná stať kolegů D. Dreslerové, A. Danielisové a P. Kuneše ale...
 

Těšíte se na nové druhy? Jistě přijdou, ale chce to trpělivost…

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 698, 2011/12
Jaké je to žít ve čtvrtohorách Na stránkách posledních ročníků Vesmíru byla o čtvrtohorách už vícekrát řeč,1) ale zopakujme si alespoň základní...
 

Kronika českých pralesů

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 160, 2011/3
Iversenův cyklus V severní a střední Evropě má dlouhou tradici paleoekologický výzkum, který metodou pylové analýzy popisuje cyklický vývoj lesa na...
 

O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 242, 2010/4
„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, uviděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“ To jsou...
 

O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 164, 2010/3
V dávných dobách a tradičních společnostech údajně převládala tendence k cyklickému pojetí času. Čas byl vnímán jako neustálý koloběh rozvoje a...
 

Chránit, nebo hubit?

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 470, 2009/7
Poslední přírodní ráj na Zemi. Laboratoř evoluce. Živá konzerva minulosti… Ne, takhle ne. Alespoň pro tentokrát. Zkusíme na chvíli zapomenout vše,...
 

Cesta do pekel globálního povědomí (Sebenaplňující proroctví)

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 357, 2009/6
Na základě přečtení poutavého a úderného článku Petra Pokorného bych doporučil Radě vlády České republiky pro vědu a vývoj, aby přehodnotila...
 

Cesta do pekel globálního povědomí

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 267, 2009/4
Psát o globálním oteplování se momentálně nesluší. Buďto riskujeme, že budeme až k pláči triviální (v případě, že se oteplování rozhodneme...
 

Expedice Gilf Kebir 2008

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 138, 2009/3
Zdá se, že expedice Gilf Kebir 2008 právě vrcholí. Všech se zmocňuje viditelné vzrušení. Vždyť cestou jsme překonali stovky kilometrů liduprázdné...
 

Kolaps a stabilita v době pravěkých zemědělců

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 630, 2007/10
To, co bude následovat, budou především spekulace, a to spekulace v onom původním, nepejorativním smyslu, z latinského speculari, což znamená...
 

Ad Jardangy, agúly a manaváry

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 537, 2007/9
Pěkný článek, jenže ti lidé, co tam bydleli, k svému životu potřebovali, jak jinak, dřevo. Na topení, vaření, stavby. Proč se svalují všechny změny...
 

Jardangy1), agúly a manaváry

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 216, 2007/4
Paleoekologické a archeologické výzkumy nitra Sahary dokládají výrazně vlhčí klima v první třetině holocénu. Postupné vysychání pouští ležících...
 

Krajina pražského east endu

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 525, 2004/9
Zatím náš výklad vypadal možná až příliš abstrakně. Chce to podrobný příklad, a to je prvním důvodem, proč na chvíli zmenšíme zorný úhel z...
 

Barunčino znovunabyté panenství

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 461, 2004/8
Pokrok i úpadek Není divu, že se s vegetací něco děje: je jiná doba. Není divu, začíná-li se cosi dít i s námi. O holocenním vývoji vegetace nás...
 

Neolit skončil, zapomeňte!

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 398, 2004/7
Evropou obcházejí strašidla: je to globalizace, globální oteplení, ztráta stability, biodiverzity a kulturních tradic, eutrofizace, chemizace...
 

Velký bratr uděluje lekci

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 276, 2004/5
Evropa, svérázný, ale vcelku nepatrný výběžek na těle největšího z kontinentů, ráda zapomíná, že je součástí daleko širšího světa. Občas stojí za...
 
Strana: [1]  [2]  [3]