i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Ztracený ráj?

Ekosystémová tvořivost lovců a sběračů
 |  12. 7. 2021
 |  Vesmír 100, 442, 2021/7
 |  Téma: Požáry

Mýtus ztraceného ráje je častým námětem historické literatury. Do názvu článku jsme si vypůjčili titul básně Johna Miltona, která ovlivnila generace západních literátů a vědců posledních staletí. Není náhodou, že slovo „příroda“ poprvé použil Josef Jungmann právě v překladu Miltona. Do té doby používaný pojem „přirozenost“ lépe odráží problém, s nímž se tu budeme potýkat. Jak moc přirozený byl život našich dávných předků – domněle vznešených divochů v domněle ideální přírodní krajině staršího holocénu?

Cesta od několika málo drobných a roztroušených skupin našich předků k současné celoplanetární dominanci lidí byla dlouhá a trnitá a v mnoha ohledech jí dodnes nerozumíme. Jisté je, že náš druh, Homo sapiens, obývá tuto planetu již bezmála čtvrt milionu let a po většinu doby svého vývoje nevybočoval z rámce fungování svých příbuzných na ostatních kontinentech (H. neanderthalensis, asijský H. heidelbergensis a další; viz také Vesmír 76, 563, 1997/10). Ale pak prodělal změnu, která jej hluboce ovlivnila na další desetitisíce let.

Průchod hrdlem lahve a otevření nových zdrojů

Před 75 tisíci lety vybuchla indonéská Toba. Erupce přímo zdevastovala okolí do vzdálenosti tisíce kilometrů a spustila velmi razantní ochlazení. Dá se říci, že uspíšila nástup vrcholu doby ledové a dotkla se všeho živého na planetě. Naši evropští bratranci uzpůsobení chladu – neandertálci – se s nastalou změnou patrně vypořádali nejlépe. Jak zareagovali naši přímí předkové? Díky výzkumu lidského genomu je víceméně jisté, že v době shodující se s výbuchem Toby prošla populace moderního člověka demografickou krizí – pověstným genetickým hrdlem lahve, které zredukovalo náš počet na pouhých několik tisíc párů.

Jak souvisí výbuch sopky s tématem článku? V čase vzdáleně, ale přesto zásadně. V oné době totiž pozorujeme klíčovou proměnu kulturního projevu moderních lidí. Mění se vyráběné nástroje směrem k větší efektivitě využití surovin a mění se potravní preference ve prospěch širokého spektra využívaných zdrojů. Z moderních lidí se stávají potravní oportunisté, kteří nepohrdnou ničím, co lze sníst. Včetně rostlinné stravy, která předtím byla zřejmě jen doplňková. Nadále už vždy a všude využijí dostupné zdroje v celé nabízené šíři, a to včetně zdrojů sladkých vod a moře. Dalo by se říci, že potravní specializací Homo sapiens je od této doby nespecializace.

Aktivní využívání rostlin se od té chvíle táhne naší historií jako červená nit a je do něj zapojena velká část naší invence. Ne nadarmo vidíme první doklady rozsáhlého vypalování pralesů Bornea či Austrálie již v době před padesáti tisíci lety. I v tak typické lovecké kultuře, jakou je moravský pavlovien (patrně jediná lovecká kultura na našem území, která se dostala na úroveň komplexních lovců a sběračů – tedy do vzácné situace, kdy její tvůrci žijí v blahobytu a přebytku zdrojů), byly rostlinné zdroje intenzivně využívány.

S počátkem našeho interglaciálu, holocénu, se podmínky pro využití rostlin ještě zlepšily. Najednou byl všude dostatek živin a vody a oteplení přálo růstu. Není tedy překvapivé, že ve všech koutech světa začali lidé postupně s rostlinami intenzivně experimentovat. Přijít na to, že semeno vyklíčí, nebyl jistě problém pro někoho, kdo tráví celý svůj život pozorováním a respektováním zákonitostí živé přírody. Odtud je již jen malý krůček k aktivní manipulaci s rostlinami, která nakonec vyústí v zemědělství. Jeho počátek rozhodně nemá formu náhlého osvícení malé skupiny lovců a sběračů. Je to globální multicentrální proces. Naši předkové nemuseli něco zvláštního objevovat, šlo spíše o to, zda v jejich teritoriu byly k domestikaci vhodné rostliny.

Oheň jako nástroj ekosystémového inženýrství

Nyní vidíte 28 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Požáry
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Ekologie, Krajinná ekologie

O autorech

Petr Pokorný

Petr Šída

Další články k tématu

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Minulý díl pojednával o tom, že oheň je přirozenou součástí madagaskarských savan. Proto může být v lidských rukou i užitečným nástrojem. Jak je...

Požáry v krajině

Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.

Moderní pomocník hasiče? Pes

„Při prevenci a hašení požárů dnes zásadně pomáhají moderní technologie, ale také policejní psi,“ říká vyšetřovatel požárů Martin Kavka.

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Madagaskar hoří. Každý rok slíznou plameny skoro polovinu ohromné rozlohy savan a tisíce čtverečních kilometrů původních i druhotných lesů. Oheň...

Nebezpečný oheň v kosmonauticeuzamčeno

Kosmonautika a raketové motory jsou s ohněm neoddělitelně spjaty, požár je však při letech do vesmíru zároveň jedním z největších strašáků....

Praha v plamenech

Od smutného večera a noci, kdy vyhořelo Národní divadlo, uplyne v létě 2021 již 140 let. Nebyl to v Praze požár první ani poslední, ale vzpomínka...

Jednoduchý sluha, ale komplexní pán

Když jsme začali připravovat články o požárech do tohoto čísla, říkal jsem si, kolik asi autorů využije známé a chytlavé přísloví o dobrém pánu a...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...