i

Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Staletý konflikt stále plane

Lesy a zemědělci
 |  1. 11. 2021
 |  Vesmír 100, 686, 2021/11
 |  Seriál: Oheň na Madagaskaru, 2. díl (Předchozí)
 |  Téma: Požáry

Minulý díl pojednával o tom, že oheň je přirozenou součástí madagaskarských savan. Proto může být v lidských rukou i užitečným nástrojem. Jak je tomu ale v deštných lesích, jejichž přirozenou součástí požáry nejsou?

Nejkontroverznější oheň se na Madagaskaru používá při tavy. To je široce užívaný termín, jímž malgaština pojmenovává hospodaření typu pokácej a spal (v angličtině „slash-and-burn cultivation“).1) Technika v sobě spojuje evropské praktiky mýcení, žďáření a kopaničářství (neboli cyklického hospodaření s půdou). Na Madagaskaru ji používali už první osadníci, kteří na ostrov připluli někdy před 2000 lety. Je však mnohem starší a celosvětově rozšířená. Ve Švédsku jí říkají svedjebruk, Mayové ji nazývali milpa, v Indonésii je známa pod označením sawah atd. V minulosti ji používali skotští a irští osadníci v Apalačských horách nebo Indové hledající obživu mimo záplavové oblasti velkých řek (jhum). Dodnes se využívá na mnoha místech celého světa od amazonských nížin přes Afriku po vrcholky hor v Indočíně.

Podstatou tavy a všech podobných postupů je zúrodnění. Zatímco v usedlém polním hospodaření zajišťuje každoroční slušnou úrodu hnojení, pletí a orba, tavy spoléhá na čas a oheň. Dostatek živin v půdě zajišťuje v cyklickém hospodaření úhor. Zem je krátkou dobu úrodná, pak leží delší čas ladem a živiny se v půdě doplní přirozenými procesy. Jejich další přísun těsně před výsadbou plodin zajistí popel ze spálené vegetace. Tím, že půda musí dlouho „odpočívat“, je tavy mnohem náročnější na rozlohu.

Nyní vidíte 7 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Požáry

O autorovi

Pavel Hošek

Mgr. Pavel Hošek (*1968) vystudoval parazitologii a entomologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Spolupracuje na projektu expedice LEMURIA, který mimo jiné vyústil do mnoha cest na Madagaskar. Zajímá se o vše, co s Madagaskarem souvisí. Z malgaštiny a dalších jazyků přeložil tradiční merinskou poezii (Dotek prolétajícího motýla, 2003) a madagaskarské mýty, legendy a pohádky (Rohatý král, 2003). Napsal také Dějiny Madagaskaru (2011).
Hošek Pavel

Další články k tématu

Požáry v krajině

Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.

Moderní pomocník hasiče? Pes

„Při prevenci a hašení požárů dnes zásadně pomáhají moderní technologie, ale také policejní psi,“ říká vyšetřovatel požárů Martin Kavka.

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Madagaskar hoří. Každý rok slíznou plameny skoro polovinu ohromné rozlohy savan a tisíce čtverečních kilometrů původních i druhotných lesů. Oheň...

Ztracený ráj?uzamčeno

Mýtus ztraceného ráje je častým námětem historické literatury. Do názvu článku jsme si vypůjčili titul básně Johna Miltona, která ovlivnila...

Nebezpečný oheň v kosmonauticeuzamčeno

Kosmonautika a raketové motory jsou s ohněm neoddělitelně spjaty, požár je však při letech do vesmíru zároveň jedním z největších strašáků....

Praha v plamenech

Od smutného večera a noci, kdy vyhořelo Národní divadlo, uplyne v létě 2021 již 140 let. Nebyl to v Praze požár první ani poslední, ale vzpomínka...

Jednoduchý sluha, ale komplexní pán

Když jsme začali připravovat články o požárech do tohoto čísla, říkal jsem si, kolik asi autorů využije známé a chytlavé přísloví o dobrém pánu...

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné